สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวเทศนาธรรมในวันอีดฟิตร์ ณ มุศ็อลลา อิมามโคมัยนี

“ข้อตกลงแห่งศตวรรษเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกอิสลาม”

ในวโรกาสวันอีดฟิตร์ คือ วันอีดแห่งความเป็นบ่าวของพระผู้ทรงเอกะ ประชาชนมุสลิมชาวอิหร่านได้ทำนมาซเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า เนื่องในการถือศีลอดตลอดช่วงหนึ่งเดียวเต็มและการเคารพภักดีต่อพระองค์ ทั้งพวกเขายังได้วิงวอนต่อพระผู้อภิบาล ผู้ทรงเกียรติโปรดทรงประทานสิ่งที่ดีงามที่สุดให้กับพวกเขาด้วยเถิด ขณะที่ศูนย์กลางของการรวมตัวของบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็คือ มุศ็อลลา อิมามโคมัยนี ณ กรุงเตหะราน โดยการนำนมาซวันอีดของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ในคุฏบะฮ์แรก ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดที่ยิ่งใหญ่นี้ต่อประชาชาติอิสลามและประชาชาติอิหร่านและท่านยังได้กล่าวสดุดีต่อดวงวิญญาณของบรรดาชะฮีดในเหตุการณ์วันที่ 15 เดือนโครดอด ปี 1342 (ปฏิทินอิหร่าน) และวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงทำให้ประชาชาติอิหร่านนั้นได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในแนวทางอันเต็มไปด้วยกับความภาคภูมิใจของบรรดาชะฮีดทั้งหลายด้วยเถิด

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวขอบคุณต่อประชาชาติอิหร่านอย่างลึกซึ้งอีกเช่นกัน เนื่องในการเข้าร่วมกันอย่างมหาศาลในการเดินขบวนที่ยิ่งใหญ่ในวันกุดส์ โดยกล่าวว่า “การเข้าร่วมกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคงของประชาชาติในการขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่นี้นั้นมีผลอย่างมากต่อนโยบายต่างๆของโลกและเจตนาของเหล่าศัตรู อีกทั้งยังจะทำให้การคิดคำนวณของพวกเขานั้นพบกับปัญหาอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เดือนรอมฎอนอันจำเริญ เป็นเดือนแห่งเมตตาและบะรอกัตของพระผู้เป็นเจ้า เดือนแห่งการทำให้หัวใจทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์และเป็นเดือนแห่งการเพิ่มพูนอิหม่าน(ความศรัทธา)โดยท่านได้ชี้ถึงเยาวชนและยุวชนทั้งหลายเ นื่องจากในช่วงของการสอบปิดเทอมใหญ่ ขณะที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการถือศีลอดในการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ โดยกล่าวเสริมว่า “ภาพต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มพูนของความศรัทธาและการมีจิตวิญญาณในรุ่นเยาวชนทั้งหลาย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเข้าร่วมกันของประชาชนอย่างมีความสุขและมีความยิ่งใหญ่ในงานการอ่านอัลกุรอานและการอ่านแบบหนึ่งยุซอ์ต่อวัน มัจลิสแห่งการตักเตือน การรับฟังบรรยายศาสนาธรรมที่เพิ่มในการมีมะอ์รีฟัตและบะศีรัต และการร่ำไห้ในช่วงเวลาซะฮัรในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า “การจัดเตรียมเสบียงทางจิตวิญญาณเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของบรรดาเยาวชนและยุวชนทั้งหลาย ซึ่งจะมีเกียรติต่ออนาคตของประเทศ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การรวมตัวครั้งใหญ่ของประชาชนในค่ำคืนลัยละตุลก็อดร์(รัตติกาลแห่งอานุภาพ)  คือ หนึ่งในการปรากฏที่สำคัญและเป็นบทเรียนแห่งความเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จะต้องรู้จักถึงคุณค่าของโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ ในค่ำคืนต่างๆของลัยละตุลก็อดร์ที่ประชาชนทั้งหลายจากทุกภาคส่วนด้วยกับการสวมใส่เสื้อผ้าสีสันต่างๆ ทั้งมีวิธีการและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นได้มารวมตัวกันและทำการร่ำไห้ในการตะวัซซุลต่อพระผู้เป็นเจ้า”

ในคุฏบะฮ์ที่สอง ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงบางนิสัยของอิสลามอันจำเริญ เช่น การช่วยเหลือประชาชนในประเทศที่กำลังจะพัฒนาและในเดือนรอมฎอนอย่างมากด้วย โดยกล่าวว่า “การให้ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนในการช่วยเหลือในการจัดงานละศีลอดแบบเรียบง่ายในมัสยิดต่างๆ ฮุซัยนียะฮ์ และสถานที่ทั่วไป และเช่นกัน ในการช่วยเหลือต่อบรรดาผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเดือนรอมฎอน นั่นคือ การดำเนินการที่ดีของประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงปัญหาปาเลสไตน์และแผนการในการทรยศของสหรัฐ โดยถือว่า ข้อตกลงแห่งศตวรรษนั้นเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกอิสลาม โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การทรยศของบางประเทศอิสลาม ดังเช่น บะห์เรนและซาอุดิอาระเบีย ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการอันเลวร้ายนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงความเป็นเจ้าภาพของบะห์เรนในการจัดประชุมทางเศรษฐกิจที่เป็นข้อเสนอของข้อตกลงแห่งศตวรรษ โดยกล่าวเสริมว่า “การจัดประชุมนี้นั้นเกี่ยวข้องกับพวกสหรัฐ แต่เหล่าผู้ปกครองบะห์เรนด้วยกับความอ่อนแอและการไร้ความสามารถและการมีจิตวิญญาณที่ต่อต้านประชาชนและต่อต้านอิสลาม โดยได้เสนอตัวเองเป็นเจ้าภาพและยังเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดประชุมครั้งนี้และเหล่าผู้ปกครองของบะห์เรนและซาอุดิอาระเบีย จะต้องรู้ว่ากำลังตกอยู่ในหล่มอันไหนกันแน่”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นถึงข้อเสนอของข้อตกลงแห่งศตวรรษจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาด และท่านผู้นำยังได้กล่าวขอบคุณบางประเทศชาติอาหรับและกลุ่มต่างๆของปาเลสไตน์ในการประกาศคัดค้านกับข้อตกลงดังกล่าวนี้”

 

 

 

700 /