สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

นายอิสมาอีล ฮานียะฮ์ส่งจดหมายขอบคุณท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“การยืนหยัดยังคงดำเนินการต่อไป จนกว่าจะถึงชัยชนะในครั้งสุดท้าย”

นายอิสมาอีล ฮะนียะฮ์ หัวหน้าสำนักงานฝ่ายการเมืองขบวนการเคลื่อนไหวในการยืนหยัดของอิสลามแห่งปาเลสไตน์(ฮามาส) ได้ส่งจดหมายถึงท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  โดยกล่าวถึงความขอบคุณต่อการสนับสนุนอย่างชัดเจนของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามในการยืนหยัดของชาวปาเลสไตน์ระหว่างการมาเยือนของคณะผู้แทนกลุ่มฮามาส และการประกาศความพร้อมของอิหร่านในการช่วยเหลือต่อกลุ่มมุกอวิมัตให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยเน้นว่า “เราขอประกาศอีกครั้งถึงแนวทางที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าร่วมในสนามแห่งการมุกอวิมัตที่มั่นคงโดยอยู่เคียงข้างกับกองกำลังแห่งสัจธรรม ความยุติธรรมและเสรีภาพ ซึ่งมีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นเป็นแรงผลักดัน จนจะได้รับชัยชนะในครั้งสุดท้าย”

นายฮานียะฮ์ ยังได้กล่าวในจดหมายถึงท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามว่า “ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณต่อพระเจ้า พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานการดำรงอยู่ของท่านให้แก่พวกเรา และเราขอต่อพระองค์ โปรดทรงประทานความโปรดปรานให้กับท่านและทรงขจัดความทุกข์โศกและการทดสอบต่างๆให้ออกห่างจากท่านด้วยเช่นกัน และทรงคุ้มครองท่านได้หลุดพ้นจากเลห์กลอุบายของเหล่าศัตรู ผู้ที่ฉ้อฉลและเผด็จการด้วยเถิด”

หัวหน้าสำนักงานด้านการเมืองฮามาส ยังได้กล่าวขอบคุณต่อการต้อนรับอย่างเป็นพิเศษของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามและบรรดาเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านที่มีต่อคณะผู้แทนฮามาส

นายฮานียะฮ์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “คณะผู้แทนได้แจ้งถึงข่าวและการเข้าพบปะต่างๆที่เกิดขึ้นในการเดินทางเยือนครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการเข้าพบปะ พณฯท่าน และคำพูดที่ชัดเจนของท่านในการช่วยเหลือและการสนับสนุนต่อกลุ่มมุกอวิมัตและพี่น้องชาวปาเลสไตน์ และการประกาศเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือต่อพวกเขาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคำกล่าวของท่านนั้น ได้สร้างความปลาบปลื้มให้กับพวกเราอย่างมาก และยังเป็นการเปิดกว้างให้กับพวกเรา ที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ และในสนามแห่งการต่อสู้กับศัตรู รัฐเถื่อนไซออนิสต์อีกด้วย”

หัวหน้าสำนักงานด้านการเมืองฮามาส ยังได้กล่าวขอบคุณต่อจุดยืนของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยกล่าวเสริมว่า “พวกเราขอประกาศว่า พวกเรานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของตนในการเข้าร่วมในสนามแห่งการมุกอวิมัตที่มั่นคงโดยอยู่เคียงข้างกองกำลังแห่งสัจธรรม ความยุติธรรม และเสรีภาพ ซึ่งมีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเป็นแรงผลักดัน จนกว่าจะถึงชัยชนะในครั้งสุดท้าย และพวกเราก็เชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ในชัยชนะและพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน”

ในจดหมายฉบับนี้ นายฮานียะฮ์ ยังได้ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า พระองค์โปรดทรงประทานคุณงามความดี เกียรติยศและการสัมฤทธิผลของความปรารถนาทั้งหมดของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามและพระองค์ทรงทำให้ประชาชาติได้รับชัยชนะ มีพลังอำนาจ ความมั่นคง ความสุขสบาย อีกทั้งยังขอพระองค์โปรกทรงทำลายศัตรูทั้งหลายให้พินาศ และทรงปลดปล่อยให้ปาเลสไตน์และอัลกุดส์อันศักดิ์สิทธิ์ (เยรูซาเล็ม) ให้เป็นอิสรภาพด้วยเถิด”

 

700 /