สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของชะฮีด นายพล กอซิม สุไลมานี

ผู้นำสูงสุดเดินทางไปแสดงความเสียใจยังครอบครัวของนายพลสุไลมานี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ปรากฏตัวยังบ้านของนายพล ฮัจญี กอเซม สุไลมานี โดยท่านผู้นำได้กล่าวปลอบใจและแสดงความยินดีในการเป็นชะฮีดของนายพล สุไลมานี รวมทั้งแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายพลอีกด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ชะฮีด สุไลมานี มีจิตใจที่บริสุทธิ์และความเสียสละตนเองอย่างมาก โดยท่านผู้นำ กล่าวว่า “หลายครั้งต่อหลายครั้งที่ฮัจญี กอเซม เกือบจะเข้าไปถึงตำแหน่งแห่งการเป็นชะฮีด แต่ท่านก็ไม่เคยหวาดกลัวต่อผู้ใดและสิ่งใดเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าและการต่อสู้ของท่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การได้รับตำแหน่งชะฮีดของนายพล สุไลมานี ด้วยน้ำมือของผู้ที่สกปรกและชั่วร้ายที่สุดในโลก หมายถึง พวกสหรัฐฯ ทั้งยังมีความภูมิใจในการก่ออาชญากรรมครั้งนี้นั้น เป็นลักษณะอันพิเศษของนักต่อสู้ ผู้หาญกล้า ผู้นี้ โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การต่อสู้ของเขา คือ การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ และพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานฐานะภาพอันยิ่งใหญ่ให้กับเขา นั่นก็คือ การได้รับตำแหน่งแห่งการเป็นชะฮีด และนี่คือ ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบให้แด่ฮัจญี กอซิม ที่ท่านนั้นเหมาะสมในตำแหน่งนี้อย่างที่สุด และท่านก็จะต้องได้รับตำแหน่งเช่นนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังขอให้พระผู้เจ้าทรงประทานความอดทนและความสงบมั่นให้กับครอบครัวของท่านชะฮีดและหัวใจทั้งหลายของประชาชนชาวอิหร่าน โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “วันนี้ พวกท่านได้เห็นประชาชนออกมาตามท้องถนนในเมืองต่างๆทั่วประเทศ และในพิธีแห่ศพก็จะได้เห็นแบบนี้ด้วยเช่นกัน นี่คือ ความโปรดปรานทั้งหลายที่ประจักษ์ด้วยสายตาของพวกเรา เพื่อที่จะทำให้เรานั้นรู้จักคุณค่าของการเป็นชะฮีด ช่างน่าปลึ้มปิติอย่างยิ่งที่ฮัจญี กอเซมได้ไปถึงสิ่งที่เขามุ่งหวังไว้แล้ว ท่านนั้นมีความรักในการเป็นชะฮีด และท่านยังได้ร่ำไห้ในการสูญเสียบรรดาสหาย เหล่าชะฮีดของท่านอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นอีกว่า การต่อสู้ภายนอก จะต้องพึ่งพายังการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ นั่นหมายถึง การต่อสู้ภายใน โดยท่านผู้นำได้กล่าวกับบุตรสาวของชะฮีด กล่าวว่า “ประชาชนทั้งหมดทุกคนต่างก็ไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดาของเจ้า อีกทั้งยังต้องขอขอบคุณต่อการเสียสละของท่านด้วย เนื่องจากท่านนั้นมีความบริสุทธิ์ใจ เพราะว่าหัวใจทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า หากว่า ไม่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วไซร้ หัวใจทั้งหลายก็จะไม่มีความเข้าใจเป็นอันขาด และในท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ทรงโปรดทดแทนด้วยสิ่งที่ดีงามให้กับพวกเราทุกคนและประชาชาติอิหร่านทั้งหมดด้วยเทอญ”

700 /