สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คณะกรรมการสภาระดับสูงสถาบันศึกษาศาสนาเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

การปกปักษ์รักษาการปฏิวัติอิสลาม ถือว่าเป็นความจำเป็นสูงสุด

ณะกรรมการสภาระดับสูงสถาบันศึกษาศาสนาเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำให้มีการวางแบบแผนเพื่อการทำความรู้จักและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางความคิดอันเป็นสูงส่งของบรรดาเยาวชนนักศึกษาศาสนา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี  ถือว่า สภาระดับสูงสถาบันการศึกษาศาสนานั้นมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อการอบรมสั่งสอนบรรดาอาจารย์และครูผู้ฝึกสอนศาสนาทางสังคม ทั้งนี้ ท่านผู้นำยังกล่าวขอบคุณต่อความเหน็ดเหนื่อยของบรรดาสมาชิกสภาแห่งนี้ และการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาศาสนา โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “จะต้องมีการกำหนดขอบเขตในภาระหน้าที่ของสภาระดับสูงและการบริหารสถาบันการศึกษาศาสนา นั่นหมายถึง การมีความแตกต่างระหว่างการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้รับผลจากการปฏิบัติงานที่มากกว่าหลายเท่าด้วยกัน”

 

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ในการพบปะกันครั้งนี้ ถือว่า เป้าหมายของการปฏิวัติอิสลามและการเสียสละของท่านอิมามโคมัยนี ผู้สูงส่ง ในการทำให้ขบวนการนี้ได้ประสบผลสำเร็จ คือ การเกิดขึ้นของระบอบการปกครองและหลักชะรีอัตอิสลาม(ศาสนบัญญัติแห่งอิสลาม) โดยท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า “ศัตรูนั้นได้วางแบบแผนเพื่อทำความรู้จักถึงจุดที่สำคัญของการปฏิวัติอิสลามและการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพื้นฐานหลักของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาก็คือ สถาบันการศึกษาศาสนา  ดังนั้น การปกปักษ์รักษาการปฏิวัติอิสลาม ถือว่าเป็นความจำเป็นสำหรับเยาวชนนักศึกษาศาสนา ดั่งคำกล่าวในช่วงบั้นปลายของชีวิตของท่านอิมามโคมัยนีที่ว่า กฏบัตรแห่งความเป็นนักการศาสนา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม  ยังได้เน้นถึงการทำความรู้จักในศักยภาพที่ซ่อนเร้นทางความคิดของบรรดาเยาวชน นักศึกษาศาสนา โดยท่านกล่าวว่า “บรรดาเยาวชนทั้งหลายได้มีการกระทำที่ยิ่งใหญ่และมีนวัตกรรมที่น่าฉงนยิ่งนัก ในภาคส่วนต่างๆของประเทศ และในด้านการศาสนาและความเป็นนักศึกษาศาสนา ก็เชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่า พวกเขานั้นมีศักยภาพดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ทางความคิดและการมอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาได้กระทำ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า ตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือ การเข้าร่วมของบรรดานักการศาสนาระดับแนวหน้าในเมืองต่างๆ โดยท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า “การอพยพของบรรดานักศึกษาศาสนาตามเมืองต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการศาสนา และการอบรมสั่งสอนในพื้นที่นั้นๆ ถือว่าเป็นการกระทำที่ดีและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจะต้องมีการวางแบบแผนในรูปแบบที่ว่าเมืองทั้งหลายนั้นจะต้องไม่ว่างเว้นในการเข้าร่วมของบรรดานักการศาสนาทั้งสิ้น”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ฮุซัยนี บูเชฮ์รี เลขาธิการสภาระดับสูงสถาบันการศึกษาศาสนา และฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะอ์รอฟี ผู้อำนวยการสถาบันต่างๆการศึกษาศาสนาได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในช่วง 4 ปีของสภาระดับสูงและการบริหารของสถาบันต่างๆการศึกษาศาสนา

 

700 /