สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวขอบคุณต่อประชาชาติอิหร่าน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวขอบคุณต่อประชาชาติอิหร่าน

ในช่วงเริ่มต้นของบทเรียนนิติศาสตร์ระดับสูง ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวขอบคุณในการสำแดงพลังของประชาชาติอิหร่านในการทดสอบที่ยิ่งใหญ่จากการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้ทำให้ผู้ที่ฉวยโอกาสและการโฆษณาชวนเชื่อของเหล่าศัตรูนั้นต้องพบกับความล้มเหลว

โดยท่านผู้นำได้เน้นว่า “เราจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในในการโจมตีของฝ่ายตรงกันข้าม ในการเผชิญหน้ากับแผนการร้ายของศัตรูที่ต้องการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆของประเทศ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึง การสร้างบรรยากาศในเชิงลบและการใช้การโฆษณาชวนเชื่อของต่างประเทศเพื่อทำการต่อต้านประชาชนที่เข้าร่วมในการเลือกตั้ง โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นก่อนการเลือกตั้งมาหลายเดือนแล้วและในช่วงใกล้ถึงการเลือกตั้งมากที่สุด และในสองวันก่อนการเลือกตั้งด้วยกับข้ออ้างจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้สื่อต่างๆของพวกเขานั้นทำให้ประชาชนไม่สนใจในการเข้าร่วมกันในการเลือกตั้ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม  ด้วยกับการขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าและขอกล่าวขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อการเข้าร่วมกันอย่างมากมายของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยกับการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายศัตรู โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงประสงค์ด้วยกับการทำให้ประชาชาตินี้ได้รับชัยชนะ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังไม่ถือว่า ความเป็นปฏิปักษ์ของเหล่าศัตรูที่มีต่อประชาชาติอิหร่านนั้น เฉพาะกับแวดวงทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิวัติของประชาชนเท่านั้น โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “พวกเขาก็ต่อต้านในการเลือกตั้งของประชาชาติอิหร่านอีกด้วยเช่นกัน เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องการทำให้ปรากฏการณ์ในการเข้าร่วมกันของประชาชนด้วยนามของศาสนาในการลงคะแนนเสียงและการรับใช้ต่อการปฏิวัติที่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งนั้นเกิดขึ้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การจัดการเลือกตั้งในรัฐอิสลาม ได้ทำให้ข้ออ้างต่างๆของเหล่าศัตรูที่ต่อต้านศาสนา อิสรภาพและประชาธิปไตย เป็นโมฆะ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การเลือกตั้งในสาธารณรัฐอิสลาม ได้แสดงให้เห็นว่า ศาสนาคือการสำแดงออกอย่างสมบูรณ์ในการมีประชาธิปไตยในทุกๆด้านและการจัดเลือกตั้ง 37 ครั้งในช่วง 41 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันเสมอเหมือนผู้ใดของรัฐอิสลามที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เชิญชวนทุกๆคนให้ทำความรู้จักศัตรูและการมีความเฉลียวฉลาดในการเผชิญหน้ากับพวกเขา โดยท่านผู้นำได้เน้นว่า “ในทางตรงกันข้ามกับการดำเนินการต่างๆที่ได้ใช้ผู้คนหลายแสนคนของฝ่ายศัตรูในการต่อต้านประเด็นต่างๆของอิหร่าน ขณะที่ฝ่ายประชาชาติอิหร่าน ก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้วยกันหลายล้านคนในการป้องกัน การตอบโต้จากการโจมตีของฝ่ายตรงกันข้ามในการโฆษณาชวนเชื่อและการดำเนินการที่จะเป็นไปได้ของประชาชาติ”

 

 

700 /