สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดส่งสาส์นขอบคุณต่อคณะแพทย์และพยาบาลในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สาส์นขอบคุณต่อคณะแพทย์และพยาบาลในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นถึงคณะแพทย์และบรรดาพยาบาลทั้งหลาย โดยกล่าวขอบคุณต่อกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทย์ พยาบาลทั้งหลาย พนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานการแพทย์ของประเทศในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า "ความเหน็ดเหนื่อยเหล่านี้นั้นมีคุณค่าอย่างมาก  ซึ่งทำให้ฐานภาพของสถาบันการแพทย์ พยาบาลได้ถูกยกระดับสูงยิ่งขึ้น และพวกเขาทั้งหลายจะได้รับการตอบแทนด้วยผลรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอน"

 

เนื้อหาของสาส์นของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งเสมอ

ข้าพเจ้านั้นต้องการที่จะขอกล่าวขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อบรรดาแพทย์ พยาบาลทั้งหลาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ในการเผชิญและการต่อสู้กับโรคร้ายล่าสุดนี้ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศ

และข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณต่อกระทรวงสาธารณสุขและบรรดาเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงานของ พณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานนี้ที่ได้พยายามและเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก 

และโปรแกรมของข้าพเจ้าในวันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อขอบคุณต่อท่านมะรันดี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในหน่วยงานทางการแพทย์ การพยาบาล และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง   

หากพระเจ้าทรงประสงค์ พวกท่านทั้งหลายนั้นก็จะประสบความสำเร็จ  ทั้งในการกระทำของพวกท่านนั้นมีคุณค่าอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้ฐานภาพทางการแพทย์และการพยาบาลถูกยกระดับให้สูงยิ่งขึ้นอีกด้วย และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ รางวัลแห่งพระเจ้าที่พระองค์จะทรงประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายและเราหวังว่า หากพระองค์ทรงประสงค์ การงานที่หนักอึ้งนี้จะไม่ยึดยาวอีกต่อไป หากพระองค์ทรงประสงค์ก็สามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสนี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้ และหากพระองค์ทรงประสงค์ พวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับความสำเร็จอันนี้อย่างแน่นอน

 

วัสสะลามมุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุฮ์

 

 

700 /