สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ

การจากไปของอยาตุลลอฮ์มุฮัมมัด ตะกี มิศบาฮ์ ยัซดี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องการจากไปของอยาตุลลอฮ์มุฮัมมัด ตะกี มิศบาฮ์ ยัซดี

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณียิ่งเสมอ

ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการจากไปของนักการศาสนาแห่งพระผู้อภิบาล นักนิติศาสตร์ และนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านอยาตุลลอฮ์ ฮัจญ์ เชค มุฮัมมัด ตะกี มิศบาฮ์ ยัซดี ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับสถาบันศาสนา (เฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์) และสถาบันวิชาการแห่งอิสลาม เป็นอย่างมาก

ท่านนั้นเป็นนักคิดที่โดดเด่น นักบริหารที่น่ายกย่อง ด้วยการใช้ภาษาที่ทันสมัยในการนำเสนอสัจธรรมและยึดมั่นในแนวทางที่เที่ยงตรง

การรับใช้ของท่านในการผลิตแนวคิดของศาสนา การประพันธ์ตำรับตำราวิชาการอย่างมากมาย และการอบรมสั่งสอนบรรดาสานุศิษย์ รวมทั้งการเข้าร่วมในการปฏิวัติอิสลามจากทุกภาคสนามที่มีความต้องการ นี่เป็นข้อเท็จจริงและไม่เสมอเหมือนผู้ใด 

ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรง ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตลอดช่วงอายุขัยข์ของท่าน ทั้งในช่วงวัยหนุ่ม จนถึงบั้นปลายชีวิตของท่าน

ความสำเร็จจากการจาริกสู่หนทางแห่งการรู้จักหลักเอกภาพ (เตาฮีด) เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนานสำหรับนักต่อสู้ผู้นี้

ข้าพเจ้าจึงขอไว้อาลัยจากการจากไปของพี่ชายที่รักยิ่งคนนี้ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว บุตรทั้งหลาย และบรรดาสานุศิษย์ของอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้  อีกทั้งยังขอวิงวอนต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดยกฐานันดรอันสูงส่ง การอภัยโทษและความเมตตาให้กับเขาด้วยเถิด

 

ซัยยิดอาลี คาเมเนอี

13 เดย์ 1399 ตรงกับ 2 มกราคม 2564

 

เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวอำลาร่างอันบริสุทธิ์ของอยาตุลลอฮ์ มิศบาฮ์ ยัซดี พร้อมทั้งทำนมาซมัยยิตเพื่ออุทิศให้กับร่างอันไร้วิญญาณของนักนิติศาสตร์และนักปรัชญาผู้นี้อีกด้วย

700 /