สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ครอบครัวชะฮีดมุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

จากความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์และความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดฟัครี ซาเดห์

ครอบครัวของชะฮีดมุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ได้เข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้กล่าวเทอดเกียรติชะฮีดฟัครี ซาเดห์ ด้วยความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมของนักวิทยาศาสตร์ ผู้สูงส่งผู้นี้ในภาคสนามแห่งวิชาการและการกระทำอย่างมุ่งมั่น โดยท่านผู้นำ กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานฐานะภาพอันสูงส่งให้กับชะฮีด ผู้สูงส่ง ท่านนี้ เนื่องจากเป็นผลรางวัลของความมุมานะอุตสาหะและความบริสุทธิ์ใจของเขาทั้งสิ้น และฐานะภาพนี้ ซึ่งไม่อาจที่จะเปรียบเทียบกับตำแหน่งต่างๆทางโลกได้เลย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความยิ่งใหญ่ด้วยนามของชะฮีดฟัครีซาเดห์ ในหมู่ประชาชนทั้งหลาย และการแสดงความรู้สึกเสียใจที่ส่วนมากของเหล่าเยาวชนนั้นไม่รู้จักเขา อันเนื่องมาจากผลของความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดผู้นี้ทั้งสิ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวเสริมอีกว่า “บรรดาภรรยาของชะฮีดทั้งหลายต่างก็มีส่วนร่วมในผลรางวัลอันนี้ และเราขอวิงวอนต่อพระเจ้าทรงโปรดประทานความอดทนและความสงบนิ่งให้กับพวกท่านทั้งหลายและด้วยเตาฟีกของพระองค์ทรงทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นสามารถขับเคลื่อนไปตามวิถีที่เหมาะสมกับชะฮีดท่านนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเถิด”

ทั้งนี้ ในการพบปะกันครั้งนี้ของครอบครัวและบุตรทั้งหลายของชะฮีดฟัครีซาเดห์ พวกเขายังกล่าวขอบคุณต่อสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งแสดงถึงความรักและความชัดเจน หลังจากการลอบสังหารชะฮีดฟัครีซาเดห์ โดยพวกเขาได้เน้นย้ำถึงแนวคิดของบรรดาชะฮีดในการต่อสู้ทางวิทยาศาสตร์และเป็นแบบอย่างทางการปฏิบัติต่อไปอีกด้วย

700 /