สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติยุโรป

“การปฏิวัติอิสลามได้ส่งผลให้เยาวชนทั้งหลายมีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศชาติ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติยุโรป ประจำปี ครั้งที่ 55 โดยท่านผู้นำถือว่า การแสดงในบทบาทที่สำคัญในประเด็นหลักต่างๆของเยาวชนทั้งหลายที่มีเกียรติของประเทศนั้น คือ ความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติอิสลาม

สาส์นของผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้อ่านโดยท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน อะฮ์หมัด วาอิซี ผู้แทนของท่านผู้นำสูงสุดในกิจการนักศึกษาในชาติยุโรป ในที่ประชุมระบบออนไลน์ของสมาพันธ์สมาคมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณายิ่งเสมอ

ถึงบรรดานักศึกษา ที่มีเกียรติยิ่ง

ในทุกวันที่ผ่านมา ความสำคัญในบทบาทของบรรดาเยาวชนที่มีต่อความก้าวหน้าของประเทศและยังเป็นหลักประกันในอนาคตของประเทศ จะปรากฏอย่างเด่นชัดมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจากบททดสอบโดยทั่วไปในการแพร่ระบาดของโคโรน่าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วอีกครั้งหนึ่ง ความอุตสาหะเพียรพยายาม การมีแรงจูงใจ และความหวังที่เข้มข้นของเยาวชนทั้งหลายในประเด็นนี้ ก็เช่นเดียวกันกับในประเด็นต่างๆ ของประเทศ ทำให้มีความล้ำหน้าและมีการเปิดกว้าง ทั้งทางวิทยาศาสตร์และในทางปฏิบัติ และนี่คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งเยาวชนทั้งหลายได้แสดงบทบาทในประเด็นหลักต่างๆ ไว้เหนือบ่าของพวกเขา ผู้ที่มีเกียรติทั้งหลายของประเทศ

และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่มีเกียรติยิ่ง ซึ่งมีโอกาสอันล้ำค่านี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พวกท่านจะต้องประดับประดาตนเองด้วยกับความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ ทางศาสนาและทางศีลธรรม อย่างที่มากที่สุด และเตรียมพร้อมในการแสดงบทบาทที่สำคัญ โดยที่สหภาพสมาคมนักศึกษาอิสลามนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบที่หนักอึ้งมากขึ้น และแน่นอนว่า ก็ยังถือได้ว่า เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

วัสสะลามุอะลัยกุม วะเราะฮ์มาตุลลอฮ์ 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

1 เอสพันด์ 1399 (19 กุมภาพันธ์ 2020)

 

700 /