สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวปราศรัยช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภาท้องถิ่น

“ประชาชาติทั้งหลาย จะต้องเข้าร่วมในการเลือกตั้ง"

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวปราศรัยโดยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ โดยท่านผู้นำถือว่า การเลือกตั้งในวันศุกร์ จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตและส่งผลต่อปัญหาต่างๆทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาอื่นๆ และท่านผู้นำยังได้ชี้ถึงความพยายามของศัตรูในการลดจำนวนน้อยของประชาชนที่เข้าร่วมในการเลือกตั้ง และการทำให้อิหร่านต้องพบกับความอ่อนแอ อีกทั้งการเพิ่มความกดดันต่างๆ และการแทรกแซงทางการเมือง เศรษฐกิจและการก่อการร้ายในอิหร่าน โดยท่านกล่าวว่า “การคับข้องใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชนที่ด้อยโอกาส ในกรณีที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆของพวกเขาอย่างตรงเวลา แต่ทว่า ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขด้วยกับการเลือกบุคคลที่เข้มแข็ง มีความขยัน มีอำนาจและไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า ประชาชนทั้งหลายจะทำให้สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นได้รับเกียรติ และมีศักดิ์ศรีในวันศุกร์ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับความต้องการของศัตรู และประชาชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าทั้งหมดด้วยรสนิยมทางการเมืองที่แตกต่างกัน จะต้องออกมาสู่สนามในการเลือกตั้ง เหมือนดั่งที่ได้เข้าร่วมในพิธีการแห่ศพ(ตัชยีอ์) ของฮัจญ์ กอเซ็ม สุไลมานี ด้วยกับวิสัยทัศน์ที่สูงส่งกว่ารสนิยมทางการเมือง"

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในสัปดาห์แห่งการประสูติของอิมามอะลี อิบนุ มูซา อัรริฎอ (อ) โดยท่านผู้นำถือว่า วิธีการปฏิบัติของประชาชาติอิหร่านในการเลือกตั้งในวันศุกร์ จะส่งผลต่ออนาคตในอีกหลายปีข้างหน้าและยังมีผลอย่างสมบูรณ์ต่อปัญหาต่างๆอีกด้วย โดยท่านผู้นำกล่าวว่า "หลักการในการเลือกตั้งในวันศุกร์ คือ การเข้าร่วมของประชาชน หลังจากนั้นก็คือ ประเภทของการเลือกตั้ง ซึ่งเราหวังว่า ด้วยความปรารถนาของพระเจ้า จะทำให้ประชาชนทั้งหลายพบกับในสภาพที่ดีที่สุด"

 ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าร่วมของประชาชนในระบอบของสาธารณรัฐอิสลาม เป็นหลักการและหลักฐานทางความคิดที่มั่นคง โดยท่านกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า ในการเข้าร่วมของประชาชนนั้น มีผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างมากมาย และเต็มไปด้วยกับความเป็นศิริมงคล แต่หลักการทางปรัชญาของการเข้าร่วมของประชาชาติในภาคสนามนั้นมีความสำคัญที่มากกว่า”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การบรรลุของสาธารณรัฐอิสลามนั้นขึ้นอยู่กับการบรรลุของสองมิติ หมายถึง สาธารณรัฐและอิสลาม โดยท่านกล่าวว่า “ด้วยเหตุผลนี้ ศูนย์กลางของมหาอำนาจที่ชั่วร้ายทั้งหลายในโลกได้ออกคัดค้านและต่อต้านในการเลือกตั้งในอิหร่าน ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การบ่อนทำลายทางความคิดของประชาชนในการเลือกตั้ง และหากมีความเป็นไปได้ ก็จะทำการแทรกแซงในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสองเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างสถานการณ์ของเหล่าของศัตรู โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “พวกเหล่านั้นต้องการที่จะไม่ให้มีความยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้งในอิหร่าน แต่ด้วยสายตาที่มืดบอดของเหล่าศัตรู การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเวลาที่ได้กำหนดไว้และด้วยการเข้าร่วมของประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการเลือกตั้งในประเทศใดๆ ที่จะเหมือนเช่นการเลือกตั้งในอิหร่านที่ถูกโจมตีจากเหล่าชาติมหาอำนาจ จอมอหังการ โดยท่านกล่าวเสริมว่า  “ในการเลือกตั้งในปีนี้ เหล่าสื่อสหรัฐฯและอังกฤษและเหล่าสมุนทาสรับจ้างของพวกเขา ได้พยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพวกเหล่านั้นต้องการที่จะทำให้ประชาชนเข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การลดจำนวนน้อยของประชาชนในการเข้าร่วมในการเลือกตั้งและการสร้างช่องว่างระหว่างพวกเขา  เป็นเป้าหมายหลักของสื่อต่างประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า ยกเว้นในบางกลุ่มชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชาชนทั้งหลายต่างปฏิบัติ ในทางตรงข้ามกับความต้องการของศัตรูและหากพระเจ้าทรงประสงค์ ครั้งนี้ ก็เช่นกันที่ประชาชนจะเข้าร่วมเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีให้รัฐและประเทศ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมองผ่านรสนิยมทางการเมืองไปยังข้อเท็จจริงในเวทีการเมืองของประเทศ โดยท่านกล่าวว่า “พิธีการแห่ศพของชะฮีดฮัจญ์ กอเซ็ม สุไลมานี ก็เป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงเหล่านี้ และทั้งหมดทุกคนจะต้องเข้าร่วมในการเลือกตั้งที่มากกว่ารสนิยมทางการเมือง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “จะต้องมองในการเลือกตั้งที่เหนือกว่ารสนิยมทางการเมืองที่แตกต่างกันและมีการเข้าร่วมในการเลือกตั้ง เพราะว่า ระบอบทางสังคมของประเทศนั้นต้องการในประเด็นดังกล่าวนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ยกหลักฐานจากอัลกุรอาน อันทรงเกียรติ โดยถือว่าการเข้าร่วมในการเลือกตั้ง เป็นการกระทำที่ชอบธรรม เพราะว่า จะทำให้ศัตรูของศาสนาและอิสลามนั้นรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวอีกหลายประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “จุดที่สำคัญที่สุด คือ การที่ประชาชนเข้าร่วมการเลือกตั้ง แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนต่อรัฐ และการสนับสนุนของประชาชน จะมีผลในการมีอำนาจ และข้อเท็จจริงสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อพวกที่สร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “พวกเหล่านี้ก็เหมือนเช่นเหล่าศัตรูของประชาชาติที่มีความต้องการทำให้ประชาชนเข้าร่วมในการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุด และการทำให้รัฐต้องพบความอ่อนแอ และแน่นอนว่า การทำให้อิหร่านต้องพบกับอ่อนแอ ซึ่งในสภาพเช่นนี้ อิหร่านจะไม่มีความมั่นคง เนื่องจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ และในที่สุดพวกเขา ก็จะกลายเป็นผู้ก่อการร้าย”

อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวอธิบาย กล่าวคือ ในประเด็นความสัมพันธ์แบบกลับด้านในระหว่างการลดจำนวนของการเข้าร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งและการเพิ่มความกดดันของศัตรู

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวว่า  “ตามข้อเท็จจริงนี้ บ่งบอกว่า หากเราต้องการลดและขจัดความกดดันทางเศรษฐกิจของศัตรู หมายถึง มาตรการคว่ำบาตรและความกดดันอื่นๆ เราก็จะต้องเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมในเลือกตั้งและการทำให้เหล่าศัตรูได้เห็นถึงการสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงผลของการเข้าร่วมอย่างมากมายของประชาชน จะเป็นการเพิ่มอำนาจและการมีประสิทธิภาพของประธานาธิบดีในอนาคต โดยท่านกล่าวว่า “ในประเทศนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโอกาสต่างๆมากมาย ซึ่งบุคคลที่มีความขยัน ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเป็นผู้มีอำนาจ จะต้องใช้ประโยชน์จากมัน และการมีอำนาจนี้เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมและคะแนนเสียงที่สูงของประชาชนและประธานาธิบดีในอนาคต จะมีความสามารถที่มากขึ้นในการลดปัญหาต่างๆ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้โดยเน้นย้ำถึงประเด็นของความปลอดภัยในการเลือกตั้ง โดยท่านผู้นำกล่าวว่า  “การเลือกตั้งในสาธารณรัฐอิสลามนั้นมีความปลอดภัยมาโดยตลอด แม้ว่าบรรดาประธานาธิบดีจะมีรสนิยมทางการเมืองที่แตกต่างกันบ้างก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยในการเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมา” 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การแข่งขันกัน เป็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งของการเลือกตั้งในอิหร่าน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในการเลือกตั้งครั้งนี้และในการอภิปราย ผู้สมัครทั้งหลายได้แสดงความสามารถในการแข่งขันกันโดยผ่านความขัดแย้งทางปัญญาและการใช้ภาษา ซึ่งแต่ละบุคคลก็มี ฝ่ายผู้สนับสนุนของตัวเองทั้งสิ้น และแน่นอนว่า ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของการอภิปรายต่างๆหลังจากการเลือกตั้งต่อไป”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงนโยบายของศัตรูมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มในการปฏิวัติอิสลามจนถึงปัจจุบันนี้ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับคะแนนเสียงของประชาชน ซึ่งท่านกล่าวว่า “สิ่งที่น่าสนใจที่บางประเทศในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 ที่พวกเหล่านั้น ยังคงใช้ระบอบการปกครองแบบชนเผ่า ทั้งยังไม่เคยได้รับกลิ่นอายของการเลือกตั้งที่ไปไม่ถึงยังพวกเขา  ซึ่งพวกเหล่านั้น ไม่รู้จักว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกล่องลงคะแนนเสียงเและกล่องผลไม้ โดยที่พวกเหล่านั้น ได้เปิดช่องสถานีโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมง และยังอ้างว่าการเลือกตั้งของอิหร่านนั้นไม่เป็นประชาธิปไตย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการแสดงข้อสงสัยของบางกลุ่มชนที่อ่อนแอและผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าร่วมในการเลือกตั้ง โดยท่านกล่าวว่า “กลุ่มชนเหล่านี้ มีความคาดหวังและความคับข้องใจที่สมเหตุสมผล ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเด็นค่าครองชีพ การเคหะ และการสร้างงาน ขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯ จะต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง และหวังจากรัฐบาลในอนาคตว่า จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยถือเป็นแบบแผนหลักของพวกเขา ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวเสริมว่า “บุคคลเหล่านี้บอกว่าจะไม่ไปเลือกตั้ง เนื่องจากความคับข้องใจของพวกเขา  แต่ประเด็นหลักคือ การไม่ไปเลือกตั้งและความโกรธของพวกเขา  จะไม่เป็นการแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้น และปัญหาจะได้รับการแก้ไขก็ต่อเมื่อ ประการแรก ทุกๆคนต้องไปร่วมลงคะแนนเสียง และประการที่สอง พวกเขาได้ลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเหล่านี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำว่า “ด้วยเหตุนี้เอง ความคับข้องใจและความคาดหวังของประชาชนกลุ่มนี้ถือว่า เหมาะสมและถูกต้อง แต่ข้อสรุปของพวกเขา นั้นไม่ถูกต้อง และทุกๆคนควรที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงบทบาทในการล้ำหน้าของเยาวชนในปัญหาหลักของประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ข้าพเจ้านั้นเชื่อมั่นในบรรดาเยาวชนเป็นอย่างมาก และข้าพเจ้าคาดหวังให้พวกเขาเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมในการเลือกตั้ง ในฐานะผู้ที่มีบทบาทล้ำหน้า นอกจากนี้ การมาลงคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ์ครั้งแรก ก็ถือว่ามีสถานะที่พิเศษยิ่งและเปรียบเสมือนเป็นการเฉลิมฉลองภารกิจทางการเมือง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดและอ่อนแอบางประการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสิ้นหวังในจิตใจของประชาชน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การที่ทำให้เกิดความสิ้นหวังในประเทศนั้นไม่มีสถานะใดๆในประเทศ เพราะว่าประเทศและประชาชาติของเรานั้นมีความเข้มแข็งและยังมีรากฐานที่เข้มแข็งอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ขีดความสามารถและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศนั้นมีจำนวนมากมาย โดยท่านกล่าวเสริมว่า “เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถเหล่านี้ ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ก็จะได้บังเกิดขึ้น ดังเช่น หลักการในการได้รับชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม หรือการยืนหยัดในการต่อสู้ของประชาชาติอิหร่านในการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ และตัวอย่างล่าสุด คือ การผลิตวัคซีนโคโรน่าของอิหร่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “บรรดาเยาวชนของเราไม่ได้รอคอยวัคซีนจากบางประเทศต่างประเทศที่ตระหนี่ถี่เหนียว และในวันนี้ ด้วยกับความเพียรพยายามของเยาวชนทั้งหลาย เราได้กลายเป็นหนึ่งในหกประเทศในโลกที่ผลิตวัคซีนโคโรน่า”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นอื่นๆในอดีต รวมทั้งการผลิตสารเภสัชรังสี แม้ว่าพวกชาติตะวันตกจะไม่ร่วมมือด้วยก็ตาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่า จะมีสัญญาต่างๆนานา แต่ก็ไม่ให้สารเภสัชรังสีกับเรา แต่บรรดาเยาวชนของเราได้เพียรพยายามภายในไม่กี่เดือน พวกเขาได้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับ 20% และขณะนี้ได้มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมถึง 60%  ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติภาพทั้งสิ้น”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงศักยภาพและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “ด้วยเหตุนี้เอง การที่จะทำให้ประชาชาติอิหร่านต้องพบกับความผิดหวังด้วยการมีศักยภาพเหล่านี้และมีรากฐานที่แข็งแกร่ง จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพลาดอย่างมาก”

จากนั้น ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวให้กำลังใจแก่บรรดาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลในการเลือกตั้ง โดยท่านกล่าวคำแนะนำให้กับพวกเขาหลายประการด้วยกัน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นย้ำว่า “ได้มีการจัดเตรียมมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในการลงคะแนนเสียง และเช่นเดียวกัน ประเด็นการขาดแคลนบัตรเลือกตั้งหรือความล่าช้าในการมาถึงของบัตรเลือกตั้ง คือ หนึ่งในปัญหาของการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไข”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงบางรายงานที่ระบุว่าไม่ได้มีการเตรียมมาตรการที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ควรที่จะเตรียมมาตรการที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีเวลาที่ไม่เพียงพอนัก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเรียกร้องให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งให้จัดการกับความผิดกฏหมายใดๆในการเลือกตั้ง

ในท้ายสุด ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ขอวิงวอนต่อพระเจ้าทรงโปรดชี้นำหัวใจทั้งหลายให้ได้รับในสิ่งที่ดีงามต่อประเทศและประชาชาติด้วยเถิด

700 /