สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

“วันแห่งการเลือกตั้ง เป็นวันของประชาชาติและเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของประเทศ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ปรากฏตัวในเวลา 07.00 น. ของเช้าวันศุกร์(18 มิถุนายน) ณ หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หมายเลขที่ 110 ฮุซัยนียะฮ์ อิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 13 การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและสภาตำบลครั้งที่ 6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ชำนาญการครั้งที่ 5 และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา โดยท่านผู้นำได้หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในกล่องเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า วันแห่งการเลือกตั้ง เป็นวันของประชาชาติอิหร่าน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “วันนี้ ประชาชน คือ ผู้ที่เป็นจะกำหนดในภาคสนามและการขับเคลื่อนในประเทศ ซึ่งด้วยการลงคะแนนเสียงของพวกเขา จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรม และหน้าที่หลักของประเทศในอีกหลายปีด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เอง วันนี้ จึงถือว่าเป็นวันของประชาชนทั้งหลาย” 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวเสริมว่า  “ตามข้อเท็จจริงนี้ ปัญญาของมนุษย์ได้กำหนดให้ทั้งหมดทุกคนเข้าร่วมในการทดสอบระดับชาติที่ยิ่งใหญ่นี้ และเหตุผลที่เราได้เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมการเลือกตั้งในหลายๆครั้ง ก็คือ ในอันดับแรก ประชาชนเองจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในครั้งนี้และสาธารณรัฐอิสลาม ยังได้เปรียบอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คะแนนเสียงของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญ โดยท่านกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหมดทุกคน จงออกมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงและจะไม่มีผู้ใดมาบอกว่าด้วยหนึ่งคะแนนเสียงเดียวของฉันนั้นไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นได้เลย เพราะว่า คะแนนเสียงเดียวได้รวมอยู่ในหลายล้านคะแนนเสียงของประชาชาติด้วยกัน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงคำแนะนำอย่างต่อเนื่องของท่านในการรีบเร่งเพื่อการลงคะแนนเสียง โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ไม่ว่าอย่างไรก็ดี พวกท่านทั้งหลาย จงปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเร็วที่สุด ด้วยความตั้งใจเพื่อพระเจ้า ซึ่งพวกท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนจากพระองค์”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังแสดงความหวังว่า ด้วยเกียรติของสัปดาห์แห่งการประสูติของอิมามอะลี อิบนุ มูซา อัลริฎอ (อ.) วันนี้ จึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของประชาชาติ ทั้งยังเป็นที่มาของความดีงามและเกียรติยศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวขอบคุณต่อบรรดาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งและขอเน้นย้ำว่า พวกท่าน จะต้องปฏิบัติในภารกิจนี้อย่างมั่นคงและขอให้กำลังใจต่อพวกท่าน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพที่เคารพทุกท่านด้วยเช่นกัน”

 

700 /