สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดส่งสาส์นแสดงความยินดีต่อทีมชาติวอลเลย์บอลที่ได้คว้าแชมป์

“ชัยชนะอันยอดเยี่ยมนี้ เป็นสิ่งที่มีความหอมหวานอย่างมากสำหรับประชาชาติอิหร่าน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแชมป์เอเชีย 2021ครั้งที่ 21 ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งท่านยังกล่าวขอบคุณต่อทีมชาติวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้อีกด้วย

เนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยนามแห่งพระองค์ พระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง

ชัยชนะอันยอดเยี่ยมของทีมชาติวอลเลย์บอลนั้น เป็นสิ่งที่มีความหอมหวานอย่างมากสำหรับประชาชาติอิหร่าน และข้าพเจ้าก็ต้องขอกล่าวขอบคุณต่อพวกท่านเยาวชนทั้งหลายและครูผู้ฝึกสอน มา ณ โอกาสนี้

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี  

29 ชะฮ์เรวัร 1400 

ตรงกับ 20 กันยายน 2021

 

700 /