สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดได้ส่งสาส์นเนื่องในเหตุโศกนาฏกรรมระเบิดในมัสยิดของจังหวัดกุนดูซ

จะต้องลงโทษต่อผู้ที่ก่ออาชญากรรมในการหลั่งเลือดประชาชนผู้บริสุทธิ์

 

 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในเหตุโศกนาฏกรรมระเบิดในมัสยิดของจังหวัดกุนดูซ ในประเทศอัฟกานิสถาน

“จะต้องลงโทษต่อผู้ที่ก่ออาชญากรรมครั้งนี้ในการหลั่งเลือดประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวอัฟกานิสถาน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในเหตุการณ์ระเบิดในมัสยิดหนึ่งของจังหวัดกุนดูซในประเทศอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีประชาชนที่กำลังนมาซ(การนมัสการต่อพระเจ้า) ต้องเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “จะต้องลงโทษต่อเหล่าผู้ก่อเหตุอาชญากรรมครั้งยิ่งใหญ่นี้และมีการป้องกันที่จะไม่ให้เหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง”

โดยใจความของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์อันขมขื่นและน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งจากการระเบิดในมัสยิดคานอาบาดของจังหวัดกุนดูซ ได้ส่งผลให้มีบรรดาผู้ศรัทธาที่กำลังนมาซจำนวนมากต้องเสียชีวิต ทำให้เรานั้นรู้สึกเศร้าใจยิ่งนัก และเราคาดหวังจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นพี่น้องกัน ชาวอัฟกานิสถาน ว่า จะต้องมีการลงโทษต่อผู้ก่ออาชญากรรมในการหลั่งเลือดครั้งใหญ่นี้ และมีการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหตุโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระเจ้า พระผู้ทรงสูงส่งและเมตตายิ่ง โปรดทรงประทานฐานันดรอันสูงส่งให้กับบรรดาชะฮีดในเหตุการณ์ครั้งนี้ และทรงบรรเทาเยียวยาต่อบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และทรงประทานความอดทนและความสงบสุขให้กับครอบครัวของพวกเขาด้วยเถิด

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

17 เมฮ์ร 1400

ตรงกับ 9 ตุลาคม 202

700 /