สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดเนื่องในการตัชยีอ์บรรดาชะฮีดนิรนาม 250 คน

สาส์นเนื่องในการตัชยีอ์ (พิธีการแห่ศพ)ของบรรดาชะฮีดนิรนามทั้ง 250 คน

สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

ขอศานติพึงมีแด่บรรดาชะฮีดนิรนาม ซึ่งพวกเขาเป็นผู้นิรนามในแผ่นดิน แต่ทว่ากลับถูกรู้จักในหมู่ฟากฟ้า บรรดาผู้เสียสละ หลังจากที่พวกเขาห่างไกลจากมาตภูมิ บัดนี้ พวกเขาได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอีกครั้ง ด้วยกับกลิ่นหอมอบอวลทางจิตวิญญาณและการต่อสู้ ทั้งพวกเขาได้ชูธงชัยแห่งความภาคภูมิใจด้วยกับการหลั่งเลือดของพวกเขาในแนวทางแห่งอิสลามและอัลกุรอานให้สูงยิ่งขึ้น

การตัชยีอ์ (พิธีการแห่ศพ) ของเหล่าผู้เดินทางทั้งหลายที่กลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา ซึ่งประจวบเหมาะกับวันคล้ายวันชะฮาดัตของท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ ซะฮ์รอ (ซ.) ถือเป็นการรำลึกตลอดไปและเป็นความทรงจำที่ถือว่าเป็นการแจ้งข่าวดีอย่างมาก ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับประเทศของอิมามแห่งยุคสมัย หากพระเจ้านั้นทรงประสงค์ 

ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวสดุดีต่อดวงวิญญาณของบรรดาชะฮีด ผู้สูงส่ง และขอกล่าวศานติต่อบรรดาบิดา มารดา  ภรรยา และบุตรทั้งหลายของพวกเขา 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอวิงวอนต่อพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาและความกรุณาให้กับพวกเขาด้วยเถิด

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

15 เดย์ 1400

5 มกราคม 2022

 

 

700 /