สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

นโยบายของรัฐบาลอิหร่าน คือ การขยายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

พณฯ เซอร์ดาร์ เบอร์ดี มูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำถือว่า การขยายความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศนั้นจะเกิดผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ โดยท่านกล่าวว่า “นโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน คือ การขยายความสัมพันธ์กับประะเทศเพื่อนบ้าน และนี่คือนโยบายที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า การก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตจำนงและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของทั้งสองประเทศสำหรับการขยายความสัมพันธ์ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่าความสัมพันธ์ทางมิตรภาพระหว่างอิหร่านกับเติร์กเมนิสถานนั้น ได้มีผู้คัดค้านในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ แต่เราก็จะต้องพิชิตเหนืออุปสรรคเหล่านี้ให้ได้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำว่า “ควรจัดตั้งคณะกรรมาธิการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองประเทศอย่างจริงจัง และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้”

ในการพบปะกันครั้งนี้ พณฯท่านราอีซี ประธานาธิบดีอิหร่านก็เข้าร่วมอยู่ด้วย โดยพณฯเซอร์ดาร เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน กล่าวว่า “ความสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลเติร์กเมนิสถาน คือ การขยายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเรากำลังพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ ด้วยการลงนามเอกสารความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซ ไฟฟ้าและการคมนาคม ตลอดจนการดำเนินการโครงการต่างๆที่สำคัญ”

ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน ยังได้ชี้ให้เห็นถึงการครบรอบ 30 ปี ระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยเขากล่าวกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามว่า “ในนามของตนเอง ข้าพเจ้าพร้อมทั้งประชาชาติชาวเติร์กเมนิสถานต้องขอกล่าวขอบคุณต่อการสนับสนุนอย่างเสมอมาของพณฯท่าน ในความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างอิหร่านกับเติร์กเมนิสถาน”

 

700 /