สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานาธิบดีคาซัคสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัตอิสลาม

“ปัญหาหลักในกรณียูเครน คือ ชาติตะวันตกต้องการที่จะขยายฐานอำนาจของนาโต้”

พณฯ คาสซิม โจมาร์ต โทคาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัตอิสลาม โดยท่านผู้นำได้ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างอิหร่านกับคาซัคสถานนั้น มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และท่านยังได้เน้นย้ำว่า มีความจำเป็นที่จะขยายความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อขยายความสัมพันธ์และท่านผู้นำยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ทั้งสองฝ่ายควรพยายามเพิ่มให้เป็นสองเท่า เพื่อติดตามการดำเนินการของข้อตกลงต่างๆและการปฏิบัติงาน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การขยายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างอิหร่านกับคาซัคสถาน เป็นสิ่งที่มีสำคัญด้วยเช่นกัน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “อาบู นาซีร์ อัล ฟารอบี ในฐานะที่เขาเป็นนักปรัชญาผู้หนึ่งและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอิสลาม ซึ่งมีเชื้อชาติคาซัคสถานและในประเทศอิหร่านก็มีการค้นคว้า วิจัยและศึกษาเกี่ยวกับผลงานของเขา ในตลอดช่วงหนึ่งพันปีที่ผ่านมา โดยสามารถที่จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางวิชาการระหว่างสองประเทศ” 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “ในกรณียูเครน ปัญหาหลักของมันก็คือ ชาติตะวันตกต้องการที่จะขยายฐานอำนาจของนาโต้และไม่ว่าที่ใดก็ตามที่พวกเขานั้นมีความสามารถที่จะขยายอิทธิพลของตนออกไปได้ พวกเขาก็จะไม่มีความลังเลแต่อย่างใด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบและมีความระมัดระวัง เพราะว่า พวกสหรัฐฯและพวกตะวันตกนั้นต้องการที่จะขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในตะวันออกและเอเชียตะวันตก เพื่อบ่อนทำลายอิสรภาพและอำนาจอธิปไตยของประเทศต่างๆ”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านประธานาธิบดีอิหร่านก็เข้าร่วมอยู่ด้วย โดยพณฯ คาสซิมโจมาร์ต โทคาเยฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน กล่าวว่า “เราก็ได้มีการพูดคุยเจรจาอย่างดีกับพณฯราอีซี และเอกสารที่ได้ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย สามารถที่จะเป็นการปูทางเพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ”

ประธานาธิบดีคาซัคสถาน ถือว่า อิหร่านและคาซัคสถานนั้น มีความละม้ายคล้ายคลึงอย่างลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเขายังยินดีต่อข้อเสนอของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม สำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการทางวิชาการในประเด็นอัลฟารอบี นอกจากนี้ เขายังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและสถานการณ์ในยูเครน ทั้งนี้ เขายังได้กล่าวอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศของเขา หลังจากที่มีความพยายามที่ล้มเหลวในการก่อรัฐประหาร เมื่อเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา

 

700 /