สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นฮัจญ์ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1443

“อย่าได้เพิกเฉยต่อกลอุบายของศัตรู แม้เพียงครู่เดียวก็ตาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นถึงแด่บรรดาฮุจญาจ ณ บัยตุลลอฮ์ อัลฮะรอม โดยท่านผู้นำถือว่า เอกภาพและการมีจิตวิญญาณ เป็นสองฐานรากหลักของฮัจญ์และการมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและความผาสุกของประชาชาติอิสลาม ถือเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญและท่านยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงผลอันยอดเยี่ยมของการเติบโตของการตื่นตัวและการตระหนักรู้ในตนเองของอิสลาม ตลอดจนการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์อันอัศจรรย์ของการยืนหยัดในการต่อสู้ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ชาติตะวันตก มหาอำนาจ จอมอหังการที่ประจำการในภูมิภาคที่อ่อนไหว และครั้งล่าสุดในโลกทั้งหมด ต่างได้พบกับความอ่อนแอลงในแต่ละวัน และแน่นอนว่า อย่าได้เพิกเฉยต่อกลอุบายของศัตรู แม้เพียงครู่เดียวก็ตาม จะต้องเพิ่มความพยายามและความฉลาดหลักแหลม และความหวังและความเชื่อมั่นต่อตนเอง ถือเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการสร้างอนาคต”

สาส์นฮัจญ์ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีน นะวาบ ตัวแทนวะลียุลฟะกีฮ์ ในกิจการฮัจญ์และการซิยาเราะฮ์ ในฐานะอะมีรุลฮัจญ์ของชาวอิหร่าน ได้อ่าน ณ ทุ่งอารอฟาต ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา กรุณายิ่งเสมอ

 

การสรรเสริญทั้งมวลนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักวาล และขอกล่าวอำนวยพรแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด และบรรดาวงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่าน รวมทั้งเหล่าสาวกผู้ที่ถูกเลือกสรร

 

เราต้องขอกล่าวขอบคุณต่อพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่และผู้ทรงปรีชาญาณ เมื่อพิธีการฮัจญ์ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นสถานที่ในการรวมพลของประชาชาติอิสลามทั้งหลาย ขณะที่เส้นทางนี้ได้ถูกเปิดออกให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับความประเสริฐและความเมตตา

บัดนี้ ประชาชาติอิสลาม สามารถที่จะมองเห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขาในกระจกเงาที่โปร่งใสและตลอดกาล อีกทั้งการออกห่างจากแรงจูงใจเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างกันและกัน

เอกภาพ(วะฮ์ดะฮ์) ของบรรดามุสลิม ถือเป็นฐานรากหลักของฮัจญ์ ดั่งเช่น การกล่าวคำรำลึกและความเป็นจิตวิญญาณ (มะอ์นะวียะฮ์) ซึ่งก็ถือเป็นอีกฐานรากหลักของข้อบังคับนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับรหัสยและความลี้ลับ

การที่ทำให้ประชาชาติอิสลามก้าวไปสู่จุดสุดยอดของการมีเกียรติและความผาสุก และนี่คือตัวอย่างของโองการที่กล่าวว่า เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์ ศาสนทูตของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธา ฉะนั้น ฮัจญ์จึงเป็นการผสมผสานกับสององค์ประกอบทางการเมืองและทางจิตวิญญาณ ซึ่งอิสลามเป็นศาสนาที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีหลักคำสอนที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ทางการเมืองและทางจิตวิญญาณ

ขณะที่เหล่าศัตรูของประชาชาติอิสลามในประวัติศาสตร์ครั้งล่าสุด ต่างพยายามที่จะทำลายยาอายุวัฒนะทั้งสองของการใช้ชีวิต กล่าวคือ เอกภาพและความเป็นจิตวิญญาณในหมู่ประชาชาติของเรา โดยการทำให้มีจิตวิญญาณ ด้วยกับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแบบตะวันตกที่ว่างเปล่าจากจิตวิญญาณ และเต็มไปด้วยกับสายตาที่สั้นแห่งวัตถุนิยมที่อ่อนแอและเกิดความท้าทายของเอกภาพและการเพิ่มแรงจูงใจที่ลวงตาจากการสร้างความแตกแยก เช่น ภาษา สีผิว เผ่าพันธุ์และภูมิศาสตร์

บัดนี้ ประชาชาติอิสลาม จะได้เห็นถึงตัวอย่างอันเล็กน้อยในพิธีการฮัจญ์นี้ ซึ่งจำเป็นที่พวกเขาจะต้องยืนหยัดในการต่อสู้กับทุกสิ่งอย่างเต็มที่ กล่าวคือ อีกนัยยะหนึ่ง หมายถึง การรำลึกถึงพระเจ้า การทำงานเพื่อพระองค์ การครุ่นคิดในพระวจนะของพระองค์ และการสร้างความไว้วางใจต่อพันธสัญญาของพระองค์ ทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนจะเป็นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งในสายตาของสาธารณชน และในอีกด้านหนึ่ง จะพิชิตเหนือแรงจูงใจจากการสร้างความแตกแยก

ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่สามารถกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้และโลกอิสลาม สำหรับความพยายามอันทรงคุณค่านี้นั้นมีความพร้อมมากกว่าในอดีตที่เคยเป็นมา

เพราะว่า ประการแรก วันนี้ กลุ่มชนชั้นสูงและมวลชนจำนวนมากในประเทศอิสลามได้ให้ความสนใจกับความมั่งคั่งทางปัญญาอันยิ่งใหญ่และทางจิตวิญญาณของพวกเขาและยังได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมัน

วันนี้ ลัทธิเสรีนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ ในฐานะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมตะวันตก ไม่ได้มีลักษณะเหมือนที่พวกเขาเคยกระทำเมื่อร้อยปีผ่านมาและห้าสิบปีที่แล้วอีกต่อไป เกียรติและศักดิ์ศรีของระบอบประชาธิปไตยที่มีเงินตราเป็นแกนหลักตามแบบตะวันตกกำลังเผชิญหน้ากับคำถามที่จริงจัง และเหล่านักคิดชาวตะวันตกต่างยอมรับว่าพวกเขากำลังทุกข์ทรมานจากความเข้าใจผิดทางปัญญาและทางการปฏิบัติ บรรดาเยาวชน นักคิด บุรุษแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนาในโลกอิสลาม ได้มองเห็นถึงสถานการณ์นี้ ที่จะได้รับวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับความมั่งคั่งของความรู้ และพบเจอกับแนวการเมืองทั่วไปของประเทศของพวกเขา และนี่คือ การตื่นตัวของโลกอิสลาม ที่เรามีการกล่าวถึงมาโดยตลอด

ประการที่สอง การตระหนักรู้ในตนเองของอิสลามนี้ ได้สร้างปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์และมหัศจรรย์ขึ้นในใจกลางของโลกอิสลาม ขณะที่ชาติมหาอำนาจ จอมอหังการ กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้อย่างร้ายแรง ซึ่งนามของปรากฏการณ์นี้คือ การยืนหยัดในการต่อสู้และความเป็นจริงของปรากฏการณ์นี้คือ การสำแดงออกของพลังแห่งศรัทธา การญิฮาด และการตะวักกุล (การมอบหมายกิจการต่อพระเจ้า) ปรากฏการณ์นี้ ดั่งที่โองการอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ต่อไปนี้ ได้ถูกประทานลงมาในช่วงแรกของอิสลาม

 

اَلَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ایمانًا وَ قالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ

فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوءٌ وَ اتَّبَعوا رِضوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذو فَضلٍ عَظیم

“บรรดาประชาชนได้กล่าวกับพวกเขาว่า “แท้จริงประชาชนนั้นได้ทำการรวมตัวกันเพื่อพวกท่าน ดังนั้น พวกท่านจงหวาดกลัวพวกเขา แล้วอีหม่าน (ความศรัทธา)ของพวกเขาก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และพวกเขากล่าวว่า อัลลอฮ์นั้นเพียงพอแล้วสำหรับพวกเราและพระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายที่ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง”

“แล้วพวกเขาก็ได้กลับมาพร้อมด้วยกับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความประเสริฐที่มิได้มีความเลวร้ายใดๆมาประสบกับพวกเขา และพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพึงพอพระทัยของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่” (อัลกุรอาน บทอาลิอิมรอน โองการที่ 173-174)

 เวทีปาเลสไตน์ เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์จากปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์เหล่านี้ ที่สามารถทำให้ระบอบรัฐเถื่อนไซออนิสต์ เปลี่ยนจากสถานะของการจู่โจมและการสังหารหมู่ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ มาสู่สถานภาพของการป้องกันและการมีปฏิกิริยาตอบโต้ ทั้งยังต้องแบกรับเอาปัญหาต่างๆทางการเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ นี่คืออีกตัวอย่างที่เด่นชัดจากการยืนหยัดในการต่อสู้ ซึ่งสามารถประจักษ์ได้อย่างชัดเจนได้ในประเทศเลบานอน อิรักและเยเมน รวมทั้งในบางพื้นที่อีกด้วยเช่นกัน

ประการที่สาม นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด วันนี้ โลกได้มองเห็นถึงต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจของอำนาจและอธิปไตยทางการเมืองของอิสลามในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ทั้งเสถียรภาพ ความมั่นคง เอกราช ความก้าวหน้า และเกียรติยศของสาธารณรัฐอิสลาม เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยความหมาย และการมีพลังดึงดูด ซึ่งสามารถที่จะดึงดูดความคิดและความรู้สึกของมุสลิมทุกคนให้ตื่นตัว ขณะที่ความไร้ซึ่งความสามารถและการกระทำที่ผิดพลาดในบางครั้งของเหล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ ซึ่งได้ชะลอความสำเร็จอย่างเต็มที่จากเกียรติทั้งหลายของระบอบการปกครองอิสลาม ไม่อาจสามารถสั่นคลอนรากฐานที่มั่นคงและก้าวที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากหลักการพื้นฐานของรัฐนี้และหยุดยับยั้งความก้าวหน้าทางวัตถุและทางจิตวิญญาณได้ ทั้งนี้ ในสารบัญของหลักการพื้นฐานนี้ บ่งบอกว่า การปกครองของอิสลามได้ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญและการดำเนินการ การอาศัยคะแนนเสียงของประชาชน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในประเด็นของการบริหารประเทศ ความเป็นเอกราชทางการเมืองอย่างสมบูรณ์และการไม่พึ่งพาอำนาจของเหล่าผู้ฉ้อฉลและด้วยหลักการนี้ จึงสามารถเป็นสถานที่รวมฉันทามติของประชาชาติทั้งหลายและรัฐบาลของชาวมุสลิมและยังทำให้ประชาชาติอิสลามกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางและมีความเอกภาพในความร่วมมือกันอีกด้วย

สิ่งเหล่านี้ เป็นหลักการและปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยในโลกอิสลามในปัจจุบันนี้มีการเคลื่อนไหวในเอกภาพและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รัฐบาลของชาวมุสลิม กลุ่มชนชั้นสูงทางศาสนาและทางวิชาการ เหล่าปัญญาชนอิสระ และบรรดาเยาวชนที่แสวงหาความจริง เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด ควรคำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆที่เอื้ออำนวยเหล่านี้

เป็นธรรมดาที่เหล่าชาติมหาอำนาจ จอมอหังการ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มักกังวลต่อการโน้มน้าวดังกล่าวในโลกอิสลาม และพวกเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดของตนเพื่อเผชิญหน้าและในขณะนี้ก็เป็นดั่งเช่นนี้ นับตั้งแต่การครอบครองการสื่อสารและวิธีการก่อสงครามจิตวิทยา จนถึง การก่อสงครามกลางเมืองและการก่อเปลิวเพลิงเพื่อให้เกิดสงครามตัวแทน จนกระทั่งการกระซิบกระซาบและการจารกรรมทางการเมือง การข่มขู่คุกคาม และการติดสินบน และสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกใช้โดยอเมริกาและเหล่ามหาอำนาจ จอมอหังการ เพื่อนำพาโลกอิสลามให้หันเหออกจากเส้นทางแห่งการตื่นตัวและความผาสุก ขณะที่รัฐเถื่อนไซออนิสต์ ผู้ก่ออาชญากรรม และน่าอับอาย ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในความพยายามที่ครอบคลุมนี้

และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระประสงค์ของพระเจ้า ความพยายามเหล่านี้จะพบกับความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ และชาติตะวันตก มหาอำนาจในภูมิภาคที่อ่อนไหวของเรา และล่าสุดในโลกทั้งหมด ต่างได้พบกับความอ่อนแอลงในแต่ละวัน ความกังวลใจและความล้มเหลวของสหรัฐฯและเหล่าผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชกรรมของเขา หมายถึง รัฐเถื่อนไซออนิสต์ ผู้รุกรานในภูมิภาค สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย อิรัก เยเมนและในอัฟกานิสถาน

ในทางกลับกัน โลกอิสลามที่เต็มไปด้วยกับบรรดาเยาวชนที่มีแรงบันดาลใจและมีความสดใส ความหวังและความเชื่อมั่นต่อตนเอง ถือเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการสร้างอนาคต ซึ่งกลายเป็นกระแสในโลกอิสลามวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศต่างๆในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม พวกท่านทั้งหลาย ก็อย่าได้เพิกเฉยต่อกลอุบายของศัตรู แม้เพียงครู่เดียวก็ตาม พวกเราจงหลีกเลี่ยงจากความหยิ่งทรนงตนและความละเลยเพิกเฉย ทั้งเรายังต้องเพิ่มความพยายามและความฉลาดหลักแหลม เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงพลานุภาพ และผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งในทุกสถานการณ์ทั้งหมดด้วยกับการให้ความสนใจและการวิงวอน ทั้งการเข้าร่วมในพิธีฮัจญ์ ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการตะวักกุลและการวิงวอน ตลอดจนการใช้ความคิดและการตัดสินใจ

พวกท่านทั้งหลาย จงขอพรให้กับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก ทั้งชายและหญิงและขอความสำเร็จและชัยชนะให้กับพวกเขา รวมทั้งการชี้นำและการช่วยเหลือของพระเจ้าให้กับพี่น้องคนนี้ของพวกท่านในบทขอพรอันบริสุทธิ์ของพวกท่านด้วยเถิด

 

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะฮ์มะตุลลอฮ์

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

5 ซุลฮิจญะฮ์ 1443

5 กรกฎาคม 2022

 

 

 

700 /