สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการจากไปของท่านอยาตุลลอฮ์ นาเศรี

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้รู้แห่งพระเจ้าและนักจาริกทางจิตวิญญาณ ท่านอยาตุลลอฮ์ เชค มุฮัมมัดอะลี นาซิรี

โดยใจความของสาสน์ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

 เนื่องจากการจากไปของผู้รู้ของพระเจ้าและนักจาริกทางจิตวิญญาณ ฮัจญ์ เชคมุฮัมมัดอะลี นาซิรี ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนชาวเมืองอิสฟาฮานและบรรดาผู้ที่มีความรักและความห่วงใยต่อท่านมัรฮูมผู้นี้ โดยเฉพาะบรรดาบุตรที่ทรงเกียรติของท่าน

ผู้รู้ ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ถือว่า การขัดเกลาจิตวิญญาณและการเผยแผ่คำสอนแห่งจริยธรรมและศีลธรรม(อัคลาก)ของอิสลาม เป็นหน้าที่ๆสำคัญของตน เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากความหวาดกลัวและความนอบน้อมถ่อมตัวที่จารึกในหัวใจอันเปล่งรัศมีของท่าน ทั้งการแสดงออกและการอธิบายที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลในทิศทางนี้ของท่าน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงประทานความเมตตาและความพึงพอพระทัยของพระองค์ และขอวิงวอนต่อพระองค์ โปรดทรงตอบรับการรับใช้ในภารกิจทางศาสนาและโปรดทรงประทานการอภัยโทษให้กับท่านด้วยเถิด

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

5 ชะฮ์เรวัร 1401

27 สิงหาคม 2022

700 /