สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คณะผู้บัญชาการกองทัพเรือ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

เราจะควรใช้ประโยชน์จากโอกาสและศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ทางทะเล

คณะผู้บัญชาการกองทัพเรือ จำนวนหนึ่ง เข้าพบปะหารือกับท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ โดยท่านได้เน้นย้ำว่า “เราจะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสทางทะเลและศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั่วไปของประเทศ

และในการพบปะกันครั้งนี้ เนื่องในวโรกาสวันกองทัพเรือของชาติ โดยท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับขีดความสามารถทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือในทุกๆด้าน และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินเรือในน่านน้ำสากลที่ห่างไกล โดยท่านผู้บัญชาการสูงสุด กล่าวว่า “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการมีความสัมพันธ์ของกองทัพกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยทำให้มีความเข้าใจและการร่วมมือกัน รวมทั้งการมีความก้าวหน้าในกิจการงานต่างๆ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึง ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา จากการเดินเรือของชาวอิหร่าน กลายเป็นสาเหตุให้เกิดการถ่ายโอนวัฒนธรรมและอารยธรรมของอิสลามแห่งอิหร่านไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลก โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ถึงแม้นว่าจะมีประวัติศาสตร์นี้และชายฝั่งทะเลที่ยาวใหญ่ทางตอนเหนือและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางตอนใต้ของอิหร่าน วัฒนธรรมจากการใช้โอกาสทางทะเลก็ยังถูกเพิกเฉยในประเทศและจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วไปของประชาชนอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การสร้างวัฒนธรรมในประเด็นนี้และการเกิดความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับทะเล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาชายฝั่งทะเล มาคราน(Makran) และรัฐบาลก็ตอบรับ แต่ทว่า จะต้องมีความคืบหน้าอย่างจริงจังในประเด็นนี้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรม”

ท่านอยาตุลลอฮ์  คาเมเนอี ถือว่า การผลิตผลงานทางด้านศิลปะ รวมถึงการสร้างแอนิเมชั่นนั้น มีประสิทธิภาพในการแนะนำโอกาสที่หลากหลายทางทะเล โดยท่านผู้นำกล่าวว่า  “การใช้ประโยชน์จากผลงานทางด้านศิลปะและการแนะนำศักยภาพและขีดความสามารถในความก้าวหน้าทางทะเลของประเทศ ทั้งในภาคส่วนทางการทหารและการบูรณาการ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของประชาชนจากโอกาสนี้ ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

 ในการพบปะกันครั้งนี้ พลเรือเอก ชะห์ราม อีรานี ผู้บัญชาการกองทัพเรือได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการและแบบแผนของกองทัพนี้ในภาคส่วนต่างๆ

 

700 /