สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ครอบครัวนายพลสุไลมานี พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้จัดงานรำลึกเทอดเกียรติท่านพบท่านผู้นำ

“การฟื้นฟูขบวนการมุกอวะมะฮ์ คือ ภารกิจหลักของชะฮีดสุไลมานี”

ครอบครัวนายพลสุไลมานี พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้จัดงานรำลึกเทอดเกียรติแด่นายพลสุไลมานี เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า การปลุกจิตวิญญาณใหม่เกิดขึ้นให้กับแนวร่วมของการยืนหยัดต่อสู้ (ฝ่ายมุกอวิมัต) เป็นภารกิจที่มีความโดดเด่นและเป็นพื้นฐานหลักของชะฮีดสุไลมานี โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “ท่านนายพลสุไลมานีได้จัดเตรียมการฟื้นฟูเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณให้กับการยืนหยัดต่อสู้ โดยยังคงรักษาปรากฏการณ์ที่นิรันดร์และกำลังเติบโตขึ้นต่อไปจากการเผชิญหน้ากับระบอบรัฐเถื่อนไซออนิสต์และการแทรกแซงของพวกอเมริกาและเหล่าประเทศชาติมหาอำนาจอื่นๆ”

 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำยืนยันของซัยยิดฮะซัน นัศรุลเลาะฮ์  ในฐานะของมนุษย์ที่ไม่เสมอเหมือนผู้ใด เกี่ยวกับการต่อสู้ของนายพลสุไลมานี ซึ่งเป็นบทนำที่สำคัญยิ่งจากการทําความเข้าใจถึงความสําคัญของภารกิจของนายพลสุไลมานีในการฟื้นฟูการยืนหยัดการต่อสู้

ท่านผู้นําสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ชาวปาเลสไตนนั้นมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเผชิญหน้ากับพวกรัฐเถื่อนยิวไซออนิสต์ ตลอดจนประสบความสําเร็จของขบวนการมุกอวิมัต(การยืนหยัดต่อสู้) ในอิรัก ซีเรียและเยเมน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “นายพลสุไลมานีได้ใช้ประสบการณ์จากช่วงยุคสมัยของการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ในหลายปีด้วยกันและการปรึกษาหารือกับมิตรสหายของเขา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการยืนหยัดต่อสู้ โดยการพึ่งพายังสิ่งอํานวยความสะดวกภายในของประเทศนั้นๆ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การกำจัดและการถอนรากเหง้ากลุ่มก่อการร้ายไอซิส เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญอย่างมากของนายพลสุไลมานี โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ชะฮีดสุไลมานี เขาได้ก้าวผ่านบททดสอบในประเด็นนี้อย่างดีมากทีเดียว”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวขอบคุณและชื่นชมต่อการขับเคลื่อนของนายพล กออานี ผู้บัญชาการกองกำลังกุดส์ โดยท่านกล่าวเสริมว่า การสรรเสริญทั้งมวล ถือเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์ เขานั้นได้เติมเต็มความว่างเปล่าของนายพลสุไลมานี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมว่า “ขบวนการยืนหยัดต่อสู้ ถือว่า พวกเขานั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งของสาธารณรัฐอิสลามและเป็นปีกหลักของอิสลาม รวมทั้งการขับเคลื่อนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางนี้”

ในส่วนหนึ่งของการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวถึงการเทอดเกียรติของสาธารณชนที่มีต่อนายพลสุไลมานีและการเข้าร่วมในพิธีการรำลึกต่างๆ ของผู้คน อันเป็นผลจากความบริสุทธิ์ใจของนายพลสุไลมานี โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ปีนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งการเข้าร่วมของประชาชนที่มีความกระตือรือร้นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าในการเข้าร่วมอย่างมีความหมายและการขอบคุณของประชาชาติที่มีต่อนายพลสุไลมานี ซึ่งถือว่าไม่มีปัญหาและข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงบางคุณลักษณะปัจเจกบุคคลของนายพลสุไลมานี เช่น ความกล้าหาญ ความศรัทธา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การยอมรับอันตราย ความเฉลียวฉลาด ความมีเหตุผล ความเต็มใจที่จะเสี่ยง และการขับเคลื่อนที่ไม่หยุดนิ่งและไม่เป็นที่สงสัยใดๆทั้งสิ้น โดยท่านผู้นำกล่าวว่า ความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดผู้นี้ เหนือกว่าคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดของเขา และนี่คือเหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาได้รับเกียรติและการเทอดเกียรติในโลกนี้ ขณะเดียวกัน ผลรางวัลที่เขาจะได้รับในปรโลก เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหยั่งรู้ได้

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะอีกประการของนายพลสุไลมานี โดยท่านกล่าวว่า แม้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมในประเด็นทางการเมืองที่ซับซ้อนและมีการขับเคลื่อนที่ดีก็ตาม แต่เขานั้นก็เป็นคนที่จริงใจและมีความซื่อสัตย์ ซึ่งเราทุกคนจะต้องพยายามสร้างคุณลักษณะของเขาในตัวเรา 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ให้เห็นถึงจุดสำคัญในการเทอดเกียรตินายพลสุไลมานี และอธิบายคุณลักษณะต่างๆของเขา โดยท่านกล่าวว่า เราอย่าได้พูดถึงคุณลักษณะต่างๆของนายพลสุไลมานี ในลักษณะที่ว่าอยู่เหนือธรรมชาติและเกินการจินตนาการ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความทรงจำของบรรดาชะฮีดทุกคน ซึ่งนายพลสุไลมานี ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความโดดเด่นที่สุด โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า เราจะต้องใช้ศิลปะทุกประเภท เพื่อรักษาความทรงจำของบรรดาชะฮีด ตลอดจน คุณลักษณะส่วนปัจเจกบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงานของเขา และเราจะอธิบายว่า การเข้าร่วมของประชาชนในการรำลึกเทอดเกียรติพวกเขา จะต้องมีอยู่ตลอดไปอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ นายพลซะลามี ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ในวันที่ 13 เดือนเดย์ ปี 1398 (ปฏิทินอิหร่าน)   คือ เป็นวันครบรอบการเป็นชะฮีดของนายพลสุไลมานี ถือเป็นวันแห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณของชะฮีดสุไลมานี และเขายังได้ชี้ถึงคุณลักษณะบางประการทางบุคลิกภาพที่โดดเด่นของชะฮีดผู้นี้ โดยเขากล่าวว่า “มรดกที่ยั่งยืนและธงชัยแห่งภาคภูมิใจของชะฮีดสุไลมานี คือ ธงชัยแห่งขบวนการยืนหยัดต่อสู้ที่กำลังรุกคืบไปในทุกแนวรบ”

และเช่นเดียวกัน ในการพบปะกันครั้งนี้ ซัยนับ สุไลมานี บุตรีของนายพลสุไลมานี ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและทางสังคมของมูลนิธิชะฮีดสุไลมานีอีกด้วย

700 /