สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

คณะกรรมการสมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามประจำประเทศยุโรปเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

“พวกท่านทั้งหลาย อย่าได้ลืมเลือนประเด็นความก้าวหน้าทางความรู้ เป็นอันขาด”

คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามประจำประเทศชาติยุโรป เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า การดำรงอยู่ของสมาคมทั้งหลายของนิสิตนักศึกษาอิสลาม เป็นหนึ่งในความมั่งคงของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และมีภารกิจต่างๆอันเฉพาะตัว โดยท่านผู้นำยังได้เน้นย้ำว่า “ความต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ การมีอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวและการอธิบายคำพูดใหม่ๆของสาธารณรัฐอิสลาม ถือเป็นภารกิจที่จำเป็นของสมาคมทั้งหลายของอิสลาม”

ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวเทอดเกียรติรำลึกแก่มัรฮูม ฮุจญตุลอิสลลาม ดร. เอเญอี  ผู้ล่วงลับ ซึ่งเขาถือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาพันธ์สมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามในยุโรป และท่านผู้นำยังกล่าวชื่นชมในการขับเคลื่อนของบรรดาเยาวชน นักศึกษารุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใหม่และการเปลี่ยนแปลง โดยท่านกล่าวเสริมว่า “สมาคมอิสลามได้ก่อตั้งขึ้น โดยที่มีสองเป้าหมายหลัก ในการเสริมสร้างรากฐานทางปัญญาและความศรัทธามั่นของสมาชิก ทั้งยังมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ แต่ทว่าสมาคมอิสลามในต่างประเทศ ก็ยังมีภารกิจอีกประการหนึ่งเช่นกัน คือ การแนะนำให้รู้จักถึงแนวคิดพื้นฐานและศูนย์กลางของสาธารณรัฐอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การอธิบายหลักการพื้นฐานของสาธารณรัฐอิสลาม คือ กุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสาธารณรัฐและอิสลาม โดยท่านกล่าวว่า “คำพูดใหม่ๆของสาธารณรัฐอิสลาม ซึ่งมีอิทธิต่อการจัดตั้งการปกครอง นอกเหนือจากนี้ ยังมีอิทธิพลต่อประชาชน หลักการศาสนาและความศรัทธาอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาาม ถือว่า การปรับปรุงสมาคมอิสลาม โดยการรักษาหลักการและรากฐาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์วันนี้ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “บางหลักการและแนวคิดมีความเป็นเสถียรภาพและยั่งยืน เช่น หลักความยุติธรรม ซึ่งได้มีมานานหลายพันปีแล้ว และยังไม่ล้าสมัย แต่ทว่า ในรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมนั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ประเด็นความรู้และความก้าวหน้าทางความรู้ เป็นประเด็นที่มีการเสวนากันอย่างแพร่หลายของประเทศในหลายปีที่ผ่านมา และท่านยังกล่าวชื่นชมในการจัดประชุมเชิงวิชาการ และการสัมมนาของสมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามในยุโรป ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้  โดยท่านกล่าวว่า “ประเด็นความก้าวหน้าทางความรู้และการก้าวผ่านเขตพรมแดนทางความรู้ พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมเลือนและอย่าคิดว่าความสนใจยังมุมมองทางศาสนาและการปฏิวัติอิสลาม จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเพิกเฉยจากความก้าวหน้าทางความรู้”

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ ฮุจญตุลอิสลาม วาอิซีย์ ตัวแทนผู้นำสูงสุดประจำสมาคมนิสิตนักศึกษาอิสลามของชาติยุโรป ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและรูปแบบแผนของสมาคมที่ผ่านมา

 

700 /