สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฎิวัติอิสลาม ได้ประกาศคำขวัญประจำปีศักราชที่ 1402

“ปีแห่งการยับยั้งเงินเฟ้อและความก้าวหน้าทางการผลิต”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในวาระดิถีเริ่มต้นปีศักราชที่ 1402 โดยท่านผู้นำกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันอีดโนรูซ ต่อประชาชนชาวอิหร่านทุกคน ตลอดจน บรรดาประชาชาติทั้งหลายที่เฉลิมฉลองในวันอีดโนรูซนี้ด้วย และท่านผู้นำถือว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในปีที่ผ่านมา คือ ประเด็นทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพของประชาชน โดยท่านได้เน้นย้ำให้เห็นว่า เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศ จึงขอประกาศคำขวัญของปี 1402 เป็น “ปีแห่งการยับยั้งเงินเฟ้อและความก้าวหน้าทางการผลิต”

ในช่วงเริ่มต้นของสาส์นประจำปีใหม่ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ให้เห็นถึงความประจวบเหมาะของฤดูใบไม้ผลิทางธรรมชาติกับฤดูใบไม้ผลิทางจิตวิญญาณ โดยท่านกล่าวว่า “สายลมแห่งจิตวิญญาณได้พัดพามาในเดือนรอมฏอนอันจำเริญ จะครอบคลุมถึงสภาพของทุกๆคน และเราจะต้องทำให้หัวใจของเรานั้นได้รับกลิ่นหอมหวลแห่งสายลมนี้ด้วย”

จากนั้น ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปี 1401 อย่างพอสังเขป โดยท่านผู้นำถือว่า ปีนี้ เป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่มีความหอมหวานและมีความขมขื่นเกิดขึ้นมากมาย เหมือนดังในทุกๆปีที่ผ่านมา หลังจากการปฏิวัติอิสลาม และท่านยังเน้นย้ำให้ว่า เศรษฐกิจ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศในปีที่ผ่านมา โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในประเด็นทางเศรษฐกิจ ก็มีทั้งความหอมหวานและความขมขื่น ส่วนความขมขื่นส่วนมากนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อและสินค้าที่มีราคาแพงสูง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นที่สูงอย่างมากและแรงกดดันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับระดับกลุ่มชนชั้นล่างของสังคม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “แน่นอนว่า ในภาคส่วนทางเศรษฐกิจได้มีการดำเนินการที่ดีอย่างสร้างสรร ซึ่งจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและค่าครองชีพของประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การสนับสนุนทางการผลิตในปี 1401 ด้วยการเปิดโรงงานที่ปิดกิจการไปแล้วหรือบางโรงงานที่ปิดกิจการชั่วคราว หลายพันแห่ง เช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของบริษัทฐานความรู้และการลดน้อยลงของจำนวนอัตราการว่างงาน ล้วนเป็นการดำเนินการเชิงบวกในภาคส่วนด้านเศรษฐกิจ โดยท่านกล่าวว่า “หนึ่งในประเด็นที่น่ายินดีอย่างมากในภาคส่วนเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา คือ การจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพและความสำเร็จของผู้ผลิตภาครัฐและเอกชนและการพบปะกับบรรดาผู้ผลิต ณ ฮุซัยนียะฮ์อิมามโคมัยนี (ร.ฮ.)”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงการตัดสินใจของตนที่เกี่ยวกับการดำเนินการของบรรดาผู้ผลิตของประเทศในแง่บวก และท่านผู้นำยังได้ชี้ให้เห็นว่า มีการเติบโตของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในบางส่วน โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ในภาคส่วนของการประกันสังคม ตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการดำเนินที่ดีในภาคส่วนต่างๆ เช่น การจัดการน้ำ ก๊าซ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะขอกล่าวเน้นย้ำว่า มีการดำเนินการที่ดีในภาคส่วนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องนำไปสู่การดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชนที่ด้อยโอกาสของสังคม และประเด็นนี้ จะเป็นไปไม่ได้เลย นอกจาก จะมีการวางแบบแผนอย่างละเอียดและมีความต่อเนื่องของการดำเนินการเหล่านี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการประเมินผลของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จะต้องมีการประเมินผลต่างๆทั้งมีความหอมหวานและความขมขื่นที่ควบคู่กันไป และจะต้องมีการคำนวณผลรวมทั้งหมดอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ได้มีเฉพาะกับอิหร่าน แต่ทว่า รวมถึงเกือบทุกประเทศ เช่น ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีความก้าวหน้า ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และแม้กระทั่งการล้มละลายของธนาคารและหนี้สินพิเศษ โดยท่านกล่าวว่า “บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯและนักขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ปีนี้เป็นปีที่มีความหอมหวานสำหรับประชาชาติอิหร่าน ด้วยการลดจำนวนความขมขื่นและการเพิ่มความสำเร็จ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาในปี 1402 โดยท่านกล่าวว่า “ปัญหาหลักและสำคัญของประเทศในปีนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีปัญหาใดๆในภาคส่วนอื่นๆของประเทศ ซึ่งยังมีทั้งปัญหาต่างๆอย่างมากมาย ในประเด็นทางด้านวัฒนธรรม และการเมือง แน่นอนว่า หากรัฐบาล รัฐสภา บรรดานักขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีแรงจูงใจ มีความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน ปัญหาอื่นอีกจำนวนมากมาย ก็จะได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนนั้น ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนหลักและขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การดำเนินการทางด้านมนุษยธรรม เช่น การช่วยเหลือภาคสาธารณชนและการช่วยเหลือกลุ่มชนที่ด้อยโอกาสของสังคม โดยท่านผู้นำได้ตั้งข้อสังเกตว่า “หนึ่งในการดำเนินการขั้นพื้นฐานที่ควบคู่กับการผลิต คือ ประเด็นที่สำคัญของการลงทุน ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐฯและภาคส่วนเอกชน จะต้องให้ความสนใจในประเด็นนี้เป็นพิเศษ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีความล้าหลังในประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนในทศวรรษที่ 90 โดยท่านได้เน้นย้ำว่า หนึ่งในช่องว่างที่ร้ายแรง คือ ประเด็นการลงทุน ซึ่งจะต้องมีการวางแบบแผนและการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “เมื่อข้าพเจ้าพิจารณาในทิศทางต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาเงินเฟ้อ ถือว่า เป็นปัญหาหลักและเช่นเดียวกัน การผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการทำให้ประเทศรอดพ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าจึงขอประกาศคำขวัญประจำปี 1402 ว่า เป็น ปีแห่งการยับยั้งเงินเฟ้อและความก้าวหน้าทางการผลิต

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้เน้นย้ำว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย นักขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ภาคประชาชน และวัฒนธรรม ตลอดจน องค์การสื่อสารมวลชน ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรม จะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในสองประเด็นนี้ โดยอันดับแรก เพื่อทำการยับยั้งภาวะเงินเฟ้อและการลดอัตราเงินเฟ้อ และอันดับต่อมา จะต้องเตรียมการสำหรับการเพิ่มขึ้นของการผลิต

ในช่วงท้ายของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านได้แสดงถึงความปรารถนาดีต่ออิมามแห่งยุคสมัย ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) และขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทรงยกฐานภาพอันสูงส่งให้กับดวงวิญญาณของท่านอิมามโคมัยนี ผู้สูงส่งและเหล่าบรรดาชะฮีด ทั้งยังขอวิงวอนต่อพระองค์ โปรดทรงประทานความสุขและความจำเริญให้กับประชาชาติอิหร่านในวันอีดโนรูซนี้ด้วยเถิด

 

700 /