สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดตอบจดหมายของประธานาธิบดี

อัพโหลดอัลบั่ม:

ท่านผู้นำสูงสุดตอบจดหมายของประธานาธิบดี

ดาวน์โหลด