สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

อัพโหลดอัลบั่ม:

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุด เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะห์ดาวี กะนีย์

ดาวน์โหลด