สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจในเหตุการณ์การก่อการร้ายในเตหะราน

อัพโหลดอัลบั่ม:

สาส์นแสดงความเสียใจในเหตุการณ์การก่อการร้ายในเตหะราน

สาส์นแสดงความเสียใจในเหตุการณ์การก่อการร้ายในเตหะราน
ดาวน์โหลด