สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประณามการดูหมิ่นอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรป

อัพโหลดอัลบั่ม:

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประณามการดูหมิ่นอัลกุรอานที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรป

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับสูงในประเด็นเศรษฐกิจนาน
ดาวน์โหลด