สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

แต่งตั้งประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์คนใหม่

อัพโหลดอัลบั่ม:

แต่งตั้งประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์คนใหม่

แต่งตั้งประธานสภาการวิจัยผลประโยชน์คนใหม่
ดาวน์โหลด