สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

บรรดาผู้บัญชาการตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี
บรรดาผู้บัญชาการตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี
เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ  บรรดาผู้บัญชาการตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม  และถือว่า การรักษาความปลอดภัยคือองค์ประกอบสำคัญของความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
การพบปะกับบรรดาประชาชนหลายพันคนจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ
การพบปะกับบรรดาประชาชนหลายพันคนจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ
ประจวบเหมาะกับวันแห่งการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ วันอีดฆอดีรคุม  เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา บรรดาประชาชนหลายพันคนจากทุกสารทิศทั่วประเทศได้เข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม 
ณ ฮุซัยนียะฮ์อิมามโคมัยนี (ร.ฮ)
บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุด
บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุด
การรู้จักศัตรูที่แท้จริงและการยืนหยัดที่ประชาชาติอิหร่านได้แสดงออกถึงวิธีการเดียวในการพัฒนาก้าวหน้านั้น ก็คือ การยืนหยัดนั่นเอง

หัวข้อ