สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

แต่งตั้ง นายพล ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี เป็นหัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ
แต่งตั้ง นายพล ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี เป็นหัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเหล่าทัพ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพล ฆุลาม ริฎอ ญะลาลี เป็น หัวหน้าองค์การยุทธ์ศาสตร์และป้องกันพลเรือนแห่งชาติ เนื้อความของสาส์นแต่งตั้งมีดังนี้
ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน มุฮัมมะดี กุลบัยกานี
ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน มุฮัมมะดี กุลบัยกานี
ประกาศแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีผู้แสวงบุญชาวอิหร่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนล้มในเมืองมักกะห์ / เฝ้าติดตามอาการล่าสุดของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด ออกแถลงการณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักท่านผู้นำสูงสุด ออกแถลงการณ์
จุดยืนของท่านผู้นำสูงสุดต่อประเด็นบทสรุปของการบรรลุข้อตกลงเจรจานิวเคลียร์ เป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใสและปราศจากการตีความ ซึ่งได้นำเสนอและอธิบายไปแล้วในการพบปะต่างๆช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา / การพาดพิงทุกเนื้อหาที่ออกนอกกรอบย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกรับรอง
สาส์นแสดงความเสียใจ
สาส์นแสดงความเสียใจ
ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้รู้ผู้เคร่งครัดศาสนาท่านมัรฮูมเชคอับดุลอะลี ก็อรฮี
เนื่องในพิธีฝังศพของสองชะฮีดนักประดาน้ำ
เนื่องในพิธีฝังศพของสองชะฮีดนักประดาน้ำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปะอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษแห่งพระเจ้า และผู้พลีชีพในหนทางแห่งสัจธรรมเหล่านี้ จะเป็นต้นทุนแห่งความสิริมงคลและแรงบันดาลใจให้แก่ศูนย์ศิลปะแห่งการปฏิวัติ
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ตอบจดหมายของ
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ตอบจดหมายของ
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อยและความพยายามอย่างล้นเหลือของประธานาธิบดีและทีมเจรจา / จะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อข้อตกลง /
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่แห่งมหาวิทยาลัย อิมาม ศอดิก(อ)
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่แห่งมหาวิทยาลัย อิมาม ศอดิก(อ)
ได้ระลึกเกียรติคุณ ความดีงามและความบริสุทธิ์ใจของอุลามาอ์ นักต่อสู้ ท่านมัรฮูม อยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนีย์ อดีตคณะกรรมาธิการ มหาลัยอิมาม อัศศอดิก(อ)
ชะฮีดนักประดาน้ำ 270 คน ที่เสียชีวิตในสภาพถูกมัดมือ
ชะฮีดนักประดาน้ำ 270 คน ที่เสียชีวิตในสภาพถูกมัดมือ
ขอสลาม แด่มือที่ถูกมัด และเรือนร่างที่ทนทุกข์ทรมานของพวกท่าน ขอสลาม แด่ดวงวิญญาณอัน บริสุทธิ์ และปีกแห่งร่มเงาอันบริสุทธิ์ แผ่ขจรไกล ก้าวบรรลุ ซึ่งความพึงพอพระทัยขององค์อภิบาล
การเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ อามีนียอน
การเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ อามีนียอน
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ อามีนียอน ของตัวแทนท่านผู้นำสูงสุดประจำแคว้นกีลาน และเป็นสมาชิกสภาคุบเรคอน และอิมามประจำวันศุกร์ ออสตาเนห์อัชรอฟีเยะห์
สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิต ของอยาตุลลอฮ์ ออศีฟี
สาส์นแสดงความเสียใจ กรณีการเสียชีวิต ของอยาตุลลอฮ์ ออศีฟี
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะห์ดี ออศีฟี ผู้เป็นอุลามาอ์นักวิจัยค้นคว้าและนักต่อสู้
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิต
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิต
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการเสียชีวิตของพี่ชาย อยาตุลลอฮ์ ฮัจญี เชค มุฮัมมัด อาลี มุวะฮิดี กิรมานีย์
คณะกรรมการจัดงานรำลึกชะฮีด สามพันนายแห่งแคว้นซิมนาน เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
คณะกรรมการจัดงานรำลึกชะฮีด สามพันนายแห่งแคว้นซิมนาน เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
การคงไว้ซึ่งการรำลึกเหล่าชุฮาดาอ์เป็นข้อบังคับหนึ่ง / มาอาริฟชะฮาดัต คือ “การอุทิศพลี เสียสละและความศรัทธา” ที่จะต้องให้ผู้รับฟังได้เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง
การสัมมนารำลึกอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม นาญัฟ ออบอดีย์
การสัมมนารำลึกอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม นาญัฟ ออบอดีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นในการจัดงานสัมมนารำลึกเกียรติคุณของอาลิมผู้ทรงรอบรู้ทุกแขนงศาสตร์ และอารีฟ ท่านมัรฮูมอยาตุลลอฮ์ ฮัจญี ซัยยิด ฮาชีม นาญัฟ ออบอดีย์ (ปู่ของมารดาท่านผู้นำสูงสุด)
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของมารดาอบูตุรอบีย์
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของมารดาอบูตุรอบีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของมารดา ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน อบูตุรอบีย์

หัวข้อ