สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวในคุฏบะฮ์นมาซวันศุกร์
ประชาชาติอิหร่านต้องมีความแข็งแกร่งต่อการปฏิวัติอิสลาม
ประชาชาติอิหร่านต้องมีความแข็งแกร่งต่อการปฏิวัติอิสลามและการยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าศัตรู

หัวข้อ