สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติในประเทศยุโรปประจำปี 2022
ผู้นำสูงสุดส่งสาส์นถึงสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาอิสลามแห่งชาติในประเทศยุโรปประจำปี 2022
“ความจำเป็นในการรู้จักแนวรบ การแสดงจุดยืนที่ถูกต้องและการเตรียมพร้อมในการแสดงบทบาทของเยาวชนเพื่อสนับสนุนฝ่ายแนวรบที่ชอบธรรม”
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศ
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศ
เนื่องในวโรกาสครบรอบปีแห่งชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของการปฏิวัติอิสลาม ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศ
สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของอยาตุลลอฮ์เชคลุฏฟุตลอฮ์กุลพัยกานี
สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของอยาตุลลอฮ์เชคลุฏฟุตลอฮ์กุลพัยกานี
“อยาตุลลอฮ์ ศอฟี กุลพัยกานี เป็นเสาหลักของสถาบันศาสนาและเป็นที่ไว้วางใจในยุคสมัยของการปฏิวัติอิสลาม”
สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของท่านอัลลามะฮ์ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี
"ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของผู้ทรงความรู้แห่งพระผู้อภิบาล นักจาริกแห่งเอกานุภาพ อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี"
วันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
วันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
“เลือดอันบริสุทธิ์ของบรรดาชะฮีด คือ ความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลามที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์”
สาส์นเนื่องในวันเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
สาส์นเนื่องในวันเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
“เลือดอันบริสุทธิ์ของบรรดาชะฮีด คือ ความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลามที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์”

หัวข้อ