สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ประธานตุลาการสูงสุด และคณะเจ้าหน้าที่ตุลาการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประธานตุลาการสูงสุด และคณะเจ้าหน้าที่ตุลาการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“การยืนหยัดคือรหัสลับแห่งความภาคภูมิใจของสาธารณรัฐอิสลาม ในการเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์และการไม่หวาดกลัวจากศัตรู”
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปาฐกภาพิเศษ เนื่องในงานอสัญกรรมอิมามโคมัยนีครบรอบ
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามกล่าวปาฐกภาพิเศษ เนื่องในงานอสัญกรรมอิมามโคมัยนีครบรอบ
“ท่านอิมามโคมัยนี คือ ผู้นำการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติต่างๆ”
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ประกาศคำขวัญประจำปีศักราชที่ 1401
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ประกาศคำขวัญประจำปีศักราชที่ 1401
ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ประกาศคำขวัญประจำปีศักราชที่ 1401 ว่า เป็นปีแห่งการผลิต ฐานความรู้และการสร้างงาน

หัวข้อ