สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของท่านอัลลามะฮ์ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี
สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของท่านอัลลามะฮ์ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี
"ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของผู้ทรงความรู้แห่งพระผู้อภิบาล นักจาริกแห่งเอกานุภาพ อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮะซัน ซอเดะฮ์ ออโมลี"
วันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
วันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
“เลือดอันบริสุทธิ์ของบรรดาชะฮีด คือ ความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลามที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์”
สาส์นเนื่องในวันเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
สาส์นเนื่องในวันเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์
“เลือดอันบริสุทธิ์ของบรรดาชะฮีด คือ ความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลามที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์”
สาส์นท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชน
สาส์นท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ เนื่องในการเข้าร่วมของประชาชน
“ประชาชาติอิหร่านคือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ได้ยืนหยัดต่อสู้ในการเผชิญหน้ากับการโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆของศัตรู”

หัวข้อ