สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดาอะห์มะดี เนจาร์
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดาอะห์มะดี เนจาร์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา ดร. อะห์มะดีเนจาร์ด ซึ่งใจความของสาส์นดังกล่าวมีดังนี้
ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ 
ผู้นำสูงสุดอภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วประเทศ 
เนื่องในวโรกาสครบรอบชัยชนะแห่งการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ท่านผู้นำสูงสุดได้อภัยโทษและลดโทษแก่นักโทษทั่วไปและนักโทษการเมืองจำนวน 1020 คน  ที่ถูกนำเสนอโดยตุลาการและกรมราชทัณฑ์
สาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
สาส์นจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
จงค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแรงจูงใจต่างๆที่อยู่เบื้องหลังแห่งการสร้างความแปดเปื้อนในการต่อต้านอิสลามครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางให้ได้ / จงทำความรู้จักอิสลามโดยตรง ปราศจากผ่านสื่อกลาง
สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของ อะกอ มุชฟัก กาชานีย์
สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของ อะกอ มุชฟัก กาชานีย์
บทกวีที่ไพเราะ ประทับใจ อัคลาค บุคลิกภาพของความเป็นมนุษย์และยึดมั่นในอุดมการณ์ต่างๆของการปฏิวัติอิสลาม ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษของท่านมัรฮูม
สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์
สาส์นแสดงความเสียใจ จากการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของ อยาตุลลอฮ์อันศอรีย์ ชีรอซีย์
ท่านผู้นำสูงสุดประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลามมุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วย
ท่านผู้นำสูงสุดประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลามมุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วย
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน เชค อับดุลฮูเซ็น มุอิซซีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ประจำหน่วยงานฮิลาลอะห์มัรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์น
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์น
ความพยายามในการรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ตกทุกข์ การรับใช้และเสียสละต่อการปฏิวัติอย่างแท้จริงคือคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านมัรฮูม
“การส่งเสริมและยกระดับระบบการปกครองและการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”
“การส่งเสริมและยกระดับระบบการปกครองและการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”
ทำไมไม่ดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการต่อต้านกับการทุจริตคอรัปชั่น / ข้าพเจ้าคาดหวังจากพวกท่าน จงตัดสินใจและดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่าผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้น
มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ มุฮันดิส ซัรฆอมีย์เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปวัฒนธรรมและสมาชิกสภาสื่อสังคมออนไลน์
ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่
ประธานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งชาติคนใหม่
ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อสารมวลชนแห่งชาติคือ การรักษาและส่งเสริมความเป็นอิสระทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน
กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความยินดี กรณีทัพนักกีฬาอิหร่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา “เอเชียน พาราเกมส์”
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี 
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ
สาส์นแสดงความเสียใจจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กรณีการเสียชีวิตของ
อิบรอฮีมฟูรฟัรซิยบ์ อาจารย์ชั้นแนวหน้าด้านตัจญวีดและการอ่านกิรออัตกุรอาน
กรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม ตะกาวี
กรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม ตะกาวี
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของบุตรสาว ฮุจญตุลอิสลาม อะกอ ซัยยิด ริฎอ ตะกาวี
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ บัยตุลลอฮ์ ฮิลฮะรอม
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ บัยตุลลอฮ์ ฮิลฮะรอม
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลามส่ง สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1435 ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ มหานครมักกะฮ์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาฮุจญตุลอิสลาม ซะอีดีย์
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์ร
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์ร
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจจากการเสียชีวิตของมารดา อยาตุลลอฮ์ ฮาชิมีย์ ชาห์รูดีย์

หัวข้อ