สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ มัรฮูม
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อาลิมร็อบบานีย์ อยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุฮัมมัด บาเกร มุวะฮิด อับฏะฮีย์
พระราชทานอภัยโทษ
พระราชทานอภัยโทษ
ท่านผู้นำสูงสุด พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) และท่านอิมาม ญะอ์ฟัร ศอดิก(อ)
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
แต่งตั้งอิมามนำนมาซวันศุกร์คนใหม่ประจำเมืองอุรูมียะห์
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มะฮ์ดี กุรัยชี เป็นอิมามนำนมาซวันศุกร์ประจำเมืองอุรูมียะห์และตัวแทนวะลียุลฟากีห์ประจำแคว้นอาเซอร์ไบจารตะวันตก / ขอบคุณในความเพียรพยายามและการบริการที่เหมาะสมตามแบบฉบับนักปฏิวัติของ ฮุจญตุลอิสลาม ฮาซานี
การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช
การเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช
ท่านผู้นำสูงสุด ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องจากการเสียชีวิตของมัรฮูม ซัยยิด อาลี อักบัร ฟัรวะริช มิตรสหายผู้ซื่อสัตย์แห่งการปฏิวัติ
กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
กรณีความคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
ด้วยความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล ด้วยการวิงวอน และด้วยแรงสนับสนุนของประชาชาติอิหร่าน อันเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ตลอดอายุขัยอันจำเริญของนักต่อสู้ท่านนี้
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ออกสาสน์แสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของ อะกอ ฮัจญี ฮะบีบุลลอฮ์ อัสกัร เอาลาดีย์ ผู้เป็นนักต่อสู้ ผู้ซื่อสัตย์ และมิตรสหายที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
สาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจกรณีการเสียชีวิตของภรรยาท่านอยาตุลลอฮ์ ฮาอีรีย์ ชีรอซี
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสการชุมนุมอันยิ่ง
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในโอกาสการชุมนุมอันยิ่ง
“เอกภาพภายใต้ร่มธงแห่งเตาฮีด” และ “ การรู้จักศัตรูและการเผชิญหน้ากับแผนการและวิธีการต่างๆ ของศัตรู” คือสองแนวทางหลักในการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ของโลกอิสลาม
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม ชะฮีดีย์
ประกาศแต่งตั้ง ฮุจญะตุลอิสลาม ชะฮีดีย์
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้ง ให้ ฮุจญะตุลอิสลาม วัลมุสลีมีน ซัยยิด มุฮัมมัด อะลี ชะฮีดีย์ มะฮัลลาตีย์ เป็นตัวแทนวะลียุลฟะกีห์ ประจำมูลนิธิชะฮีดและการอุทิศพลี
ประกาศแต่งตั้ง ดร. ซะอีด ญะลีลีย์ เป็นสมาชิกสภามัศลีฮัตเตนิศอม
ประกาศแต่งตั้ง ดร. ซะอีด ญะลีลีย์ เป็นสมาชิกสภามัศลีฮัตเตนิศอม
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีคำสั่งประกาศแต่งตั้งให้ ดร. ซะอีด ญะลีลีย์
เป็นสมาชิกสภา มัศลีฮัตเตนิศอม
เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้อาศัยกฎหมายในมาตรา หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ และหกสิบ ออกคำสั่งแต่งตั้ง อะกอ อาลี ชัมคอนีย์ เป็นตัวแทนของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นระยะเวลาสามปี

หัวข้อ