Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Xalqın və rəhbərliyin məsullardan tələbi istehsal və məşğulluqdur