Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei

Pemimpin Besar Revolusi Islam:

Pesan Belasungkawa atas Wafatnya Ayah Syuhada Zainuddin

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei mengucapkan bela sungkawa menyusul wafarnya ayah Syuhada Zainuddin kepada keluarga yang ditinggal.

Teks pesan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei sebagai berikut:

Saya mengucapkan belasungkawa atas wafatnya ayah para syahid yang tinggi derajatnya Almarhum Haji Abdurrazzaq Zainuddin kepada keluarganya, khususnya ibu para syahid yang penuh pengorbanan dan juga kepada para sahabat, simpatisaan dan koleganya.

Manusia bebas dan mukminn ini telah melewati pelbagai ujian dengan penuh kesabaran dan kejayaan dan kini telah berpulang ke rahmat Allah. Insya Allah beliau mendapat balasan dan pahala yang  berlimpah.

Saya memohon kepada Allah menganugerahkan ketinggian derajat kepada Almarhum.

Sayyid Ali Khamenei

14 Bahman 1389/3 Februari 2011

700 /