สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

  • ตักลีด
  • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
  • นมาซ
  • การถือศีลอด
  • คุมส์
  • ญิฮาด
  • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /