สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
  • ศาสนบัญญัติเรื่องน้ำ
  • ศาสนบัญญัติเกี่ยวกับการขับถ่าย
  • ศาสนบัญญัติเรื่องการทำวุฎุอ์
  • การสัมผัสพระนามอัลลอฮ์(ซบ.) และโองการอัล กรุอาน
  • ศาสนบัญญัติเรื่องการอาบน้ำฆุซุลญะนาบะฮ์
  • เรื่องฆุซุลที่เป็นโมฆะ
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /