สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำ ถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23

ท่านอิมาม คาเมเนอี ออกสาส์น ถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23

ท่านอิมาม คาเมเนอี ออกสาส์น ถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23 
    นมาซคือข้อกำหนดที่เป็นวาญิบที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของศาสนาอิสลาม เป็นเสาหลักที่มั่นคงของศาสนาและผู้เคร่งครัดศาสนา 

     ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23   โดยชี้ถึง ความพยายามและความมุ่งมั่นที่ทรงค่าในการส่งเสริมหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของอิสลาม ต่อการประเมินตามข้อเท็จจริงถึงร่องรอยของความพยายามครั้งนี้ในการปฏิบัติและพฤติกรรมของผู้นมาซโดยเฉพาะในหมู่บรรดาเยาวชนหนุ่มสาว อีกทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ในการเอื้อโอกาส สร้างปัจจัยที่เหมาะสมให้กับผู้นมาซ และส่งเสริมการนมาซว่า เพื่อให้การประชุมสัมมนาการนมาซที่ทรงค่านี้ใกล้ชิดยังจุดแห่งความสมบูรณ์แบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น จำต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการประเมินข้อเท็จจริงและชาญฉลาด 

เนื้อความของสาส์นนมาซจากท่านผู้นำสูงสุด ถูกอันเชิญอ่านโดย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลีน เชค กิรออะตี ประธานฝ่ายจัดงานสัมมนาการนมาซ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา  ณ. เมืองอะห์วาส

ด้วยนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาปรานียิ่งเสมอ

เป็นเวลานานหลายนับปี ในความมุ่งมั่นเพียรพยายามและความตั้งใจอันมีเกียรติ  ซึ่งในทุกปี  หัวใจและความคิดของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ถวิลหาและเฝ้ารอคอยการจัดสัมมนานมาซครั้งนี้เป็นประจำ   ประเด็นต่างๆ  การรำลึก และข้อเตือนใจต่างๆในประเด็นข้อบังคับที่เป็นวาญิบในอิสลาม ที่หาเทียบได้ และเป็นเสาหลักที่มั่นคงและเสาหลักของผู้ที่เคร่งครัดในศาสนา มันสร้างไออุ่นทั่วสังคมในประเทศ  สิ่งนี้นับเป็นความโปรดปรานและเตาฟิกของพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ) ที่ทรงประทานให้กับพวกท่านที่เป็นคณะผู้จัดงาน และเป็นการประทานโอกาสให้บรรดาผู้รับฟังและเข้าร่วมสัมมนาทั้งหลายอีกด้วย 
ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่จะมาตรวัดผลผลิตแห่งผลงานอันทรงค่านี้ด้วยมารตวัดแห่งค่านิยมและความเป็นจริง  ไม่ว่าในด้านพฤติกรรมของผู้กำชับสั่งสอนในเรื่องนมาซ และผู้ปฏิบัติตาม และผู้เรียกร้องต่อความสำคัญในการนมาซอย่าได้ละเลยต่อสิ่งนี้ด้วย   โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนหนุ่มสาว ที่เพิ่งเข้าสู่วัยบาลิฆ  ไม่ว่าการระมัดระวังจะอยู่ในรูปแบบของการนมาซ ความคุชุอ์ การมีสมาธิในนมาซ ซึ่งการมีสมาธิในการนมาซเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของการปฏิบัติอามั้ลที่ศอและห์ด้านจิตวิญญาณที่สำคัญอันนี้  และไม่ว่าในด้านการรู้จักในภาระหน้าที่ ซึ่งผู้ใดที่ได้ตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่นี้ เช่น  การสร้างและการบูรณะซ่อมแซมมัสยิด  หรือการจัดระบบให้มีการนมาซอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและมหาลัยต่างๆ  หรือ การเตรียมพร้อมและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้นมาซในยามเดินทางทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ   หรือการผลิตหนังสือ บทความในการอธิบายความสวยงามต่างๆของอะมั้ลที่มีรูปแบบสั้นๆและเต็มไปด้วยวิทยปัญญาเช่นนี้.....  หรือในด้านอื่นๆ   และนี้คือเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญของบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย

การประชุมสัมมนานมาซ เป็นการกระทำที่มีความสิริมงคล  เป็นปัจจัยสร้างที่ดียิ่ง และแน่นอนยิ่งคือ จะได้รับผลบุญและการตอบแทน  ทว่าเพื่อให้การงานที่ทรงค่านี้ไปถึงจุดแห่งสมบูรณ์แบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น จำต้องมีการประเมิน  และคิดคำนวณตามข้อเท็จจริงและอย่างชาญฉลาด  อีกทั้งการประเมินผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญของนวัตกรรมที่สำคัญนี้

ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พระองค์อัลลอฮ์(ซบ) ทรงประทานเตาฟิกแด่พวกท่านทั้งหลายโดยเชค นักการศาสนาผู้มีเกียรติและค่าค่าของเรา ท่านฮุจญตุลอิสลาม กิรออะตี


ซัยยิด อาลี คาเมเนอี 
30   ธันวาคม 2557 

700 /