สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์น ถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23

อัพโหลดอัลบั่ม:

สาส์น ถึงการประชุมสัมมนานมาซประจำปีครั้งที่ 23

ดาวน์โหลด