สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดาครูหลายพันคน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“ประชาชาติต้องมีความเป็นเอกภาพเพื่อทำให้แผนการของศัตรูล้มเหลว”

 

 “ประชาชาติต้องมีความเป็นเอกภาพเพื่อทำให้แผนการของศัตรูล้มเหลว”

ในช่วงวโรกาสวันครูแห่งชาติ บรรดาครูหลายพันคนทั่วประเทศได้เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้กล่าวเทอดเกียรติต่อบรรดาครูและยังกล่าวถึงคำตักเตือนและข้อแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านการศึกษา เช่น การให้เกียรติและการดำรงชีพของบรรดาครู โดยท่านยังได้เน้นถึงความจำเป็นในการดำเนินการเอกสารที่สำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงระบอบการศึกษา โดยกล่าวว่า “บรรดาครูนั่นคือ ผู้ที่ให้การอบรมสั่งสอนซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของประชาชาติใด ประชาชาติหนึ่ง นั่นหมายถึง ต้นทุนของมนุษยชาติ ผู้ที่สร้างอารยธรรมใหม่ๆ ผู้ที่เพียรพยายามในการต่อสู้กับความเป็นอวิชชา และความไม่รู้หนังสือ  อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมให้กับประชาชาติหนึ่งอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันครูแห่งชาติต่อบรรดาครูบาอาจารย์ทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้ร่วมรำลึกถึงท่านชะฮีด มุเฏาะฮะรี โดยกล่าวว่า “ท่านชะฮีด มุเฏาะฮะรี ผู้ทรงเกียรติ ด้วยความหมายที่แท้จริง คือ ครูที่มีใจรักห่วงใย มีแนวคิด การอธิบายที่เข้มข้น และการทำให้เยาวชนทั้งหลายซึมซับในแนวความคิดที่ลึกซึ้งของอิสลาม และการเป็นชะฮีดของท่านในแนวทางนี้นั้นเปรียบดั่งการลงนามอย่างแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าในบัญชีของการกระทำของท่าน"

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า บทบาทของครูและการศึกษานั้นคือ บทบาทหลัก โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ต้นทุนที่สำคัญที่สุดของประชาชาติหนึ่ง ก็คือ ต้นทุนของมนุษยชาติ เพราะว่าประเทศนั้นจะปราศจากต้นทุนของมนุษยชาติไม่ได้ เหมือนกับในบางประเทศที่ร่ำรวยซึ่งได้ให้ความมั่งคั่งกับมือของผู้ที่ทรยศต่อมวลมนุษยชาติ ขณะที่ในยุคเผด็จการนั้น อิหร่านได้อยู่บนทะเลทางน้ำมัน  แต่ทว่าพวกต่างชาติกลับเข้ามามีอำนาจในแหล่งที่มาเหล่านี้ โดยได้ก่ออารยธรรมและโรงงานต่างๆทั้งยังมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันของเรา ในการทำสงครามต่างๆเพื่อที่จะได้รับชัยชนะ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความรู้สึกให้เกียรติของตนต่อบรรดาครูทั้งหลายที่มีเกียรติ คือ ความเชื่อที่แท้จริงและเกิดจากการมีบทบาทของครูในการสร้างอารยธรรม โดยกล่าวเสริมว่า “บรรดาครู คือ ผู้ที่วางรากฐานของอารยธรรมใหม่ๆ ผู้ที่ต่อสู้ในสมรภูมิของการต่อสู้กับความเป็นอวิชชา และความไม่รู้หนังสือ ให้กับสังคมและรุ่นเยาวชน ทั้งยังเป็นผู้สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้กับพวกเขาทั้งหลายอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็ง วัฒนธรรมที่เพียงพอ และความคิดและแนวคิดที่ถูกต้อง คือ รากฐานหลักของการสร้างอารยธรรม และจากมุมนี้ โดยเฉพาะว่า ในเอกสารหลักสูตรการศึกษา 2030 และสาเหตุของการคะยั้นคะยออย่างเปิดเผยและซ่อนเร้นของพวกต่างชาติในการดำเนินการตามวาระต่างๆของประเทศ เช่น ในประเทศอิสลาม และในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โดยท่านผู้นำก็ได้กล่าวตักเตือนถึงประเด็นที่สำคัญกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “แกนหลักของเอกสาร 2030 ที่เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา โดยในระบบการศึกษานั้นได้มีการเรียบเรียง ปรัชญา วิถีชีวิต และความหมายของการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของชาติตะวันตกที่ให้กับเด็กๆและยุวชนทั้งหลาย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฎิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงการอธิบายในความจริงนี้ว่า “พวกชาติตะวันตกต่างคาดหวังจากบรรดาครูที่เคร่งครัดศาสนาที่มีความรักในอนาคตของประเทศ ในการฝึกฝนทหารให้กับพวกเขาเพื่อทำให้นักเรียนของเราได้เป็นทหารให้กับพวกเขา เหมือนกับพวกที่ป่าเถื่อนที่สวมเน็คไทในการสังหารมนุษย์ด้วยกัน ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือในการสังหารมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังถือว่า การรับใช้ของบรรดาครูในช่วงหลายปี หลังจากการปฏิวัติอิสลาม คือ การรับใช้อันยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพ และท่านยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลที่ไม่มีความเสมอภาคกับเป้าหมายต่างๆทางการเมืองโดยทำให้การศึกษานั้นไม่มีคุณค่า และท่านได้กล่าวว่า “ทว่า การศึกษานั้นยังไกลเกินที่จะไปถึงในระดับที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการทำงานและความพยายาม รวมทั้งการขจัดข้อบกพร่องและความผิดพลาด แต่ในสถานการณ์การศึกษาในวันนี้นั้นไม่อาจที่จะเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งในช่วงก่อนการปฏิวัติอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังอธิบายถึงตัวอย่างการกระทำที่ยิ่งใหญ่ของระบบการศึกษาในหลายปี หลังจากการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “นักวิชาการทั้งหลายของประเทศในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น เทคโนโลยีนาโน ได้ถูกจัดอันดับต้นๆของโลก บรรดานักเรียนและครูที่เป็นชะฮีด เยาวชนรุ่นที่สามและรุ่นที่สี่ของการปฏิวัติอิสลาม ด้วยกับการมีอยู่แนวทางต่างๆมากมายในการทำความผิดทางศีลธรรมในโลก แต่ด้วยกับการมีแรงจูงใจในความพยายามและความมั่นคง ยึดมั่นในการยืนหยัดเบื้องหน้าศัตรูและในการเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อการป้องกันฮะรัมศักดิ์สิทธิ์ บรรดาเยาวชนนั้นได้เข้าร่วมกับกองคาราวานแห่งการต่อสู้ มีความรักและความผูกพันธ์ทางจิตวิญญาณและเป็นผู้ที่ขอทำการวิงวอน ขอพรต่อพระเจ้าและการเดินทางด้วยเท้าในวันอัรบะอีน ทั้งหมดนี้ ก็ได้รับการอบรมมาจากระบอบการศึกษาของเรา ด้วยเหตุนี้เอง เราจะต้องไม่เพิกเฉยต่อการศึกษาในช่วงก่อนการปฏิวัติอิสลามเป็นอันขาด”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่พอใจของการศึกษา โดยเน้นว่า “การศึกษานั้น จะต้องมีการอบรมมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด มีความยำเกรง มีความใสสะอาด มีประสิทธิภาพ มีความกล้าหาญ มีการตื่นตัว และเป็นผู้ปฏิบัติ หากว่ามีการอบรมเฉกเช่นนี้ ความคาดหวังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไปแล้วก็จะบังเกิดขึ้น และอิหร่านที่ทรงเกียรติก็จะไปถึงสถานภาพที่หลังจากห้าสิบปีต่อมา ไม่ว่าผู้ใดที่อยู่ในโลก หากเขาต้องการรับรู้ในขอบเขตใหม่ของวิชาการ เขาก็จะต้องเรียนรู้ภาษาเปอร์เซีย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเข้าถึงสถานภาพที่พอใจและการอบรมบรรดาเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ คือ รากฐานหลักของอิหร่านที่มีความภาคภูมิใจในวันพรุ่งนี้ และยังเป็นพื้นฐานในการสร้างอารยธรรมใหม่ของอิสลาม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้อธิบายถึงคำตักเตือนหลายประการ เกี่ยวกับเอกสารของการพัฒนาทางการศึกษา ถือว่าเป็นเอกสารที่ดีเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่า “เอกสารนี้นั้นเป็นประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดและยังสามารถที่จะทำให้ภาคส่วนต่างๆที่สำคัญของประเทศนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อีกด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การดำเนินการตามเอกสารนี้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้ชี้ถึงความจำเป็นในการรู้จักและการรับรู้ถึงโครงสร้างของการศึกษาด้วยเอกสารฉบับนี้ โดยเน้นว่า “จะต้องมีการดำเนินการตามเอกสารในการพัฒนาการศึกษานี้อย่างจริงจังโดยจะต้องมีจิตวิญญาณในการปฏิวัติอิสลามรวมอยู่ด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้ที่มีปลายปากกาและคำอธิบาย หรือรูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลามในหมู่ประชาชนและเยาวชนทั้งหลาย โดยกล่าวเสริมว่า “จิตวิญญาณของการปฏิวัตินั้นดุจดั่งจิตวิญญาณของประชาชาติ และพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ที่มีความคิดในการบ่อนทำลายนี้เป็นอันขาด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงการรอดพ้นของอิหร่านจากการเหยียบย่ำในการปกครองที่เป็นหุ่นเชิดของพวกต่างชาติ โดยท่านเน้นว่า “ผู้ก่อตั้งระบอบปาห์เลวี คือ พวกอังกฤษ ในเมื่อเวลาที่พวกเขานั้นไม่ต้องการก็มีคำสั่งให้เขาต้องออกไปจากประเทศ เรซาข่านนั้นก็ยอมรับด้วยดุษฎีของความต่ำต้อยและความไร้ซึ่งเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น  นี่ยังถือว่าเป็นความที่น่าอับอายอย่างมากกระนั้นหรือ?ที่ผู้นำของประเทศหนึ่งต้องเป็นหุ่นเชิดให้กับพวกต่างชาติ เมื่อพวกเขาไม่มีความต้องการก็จะเอาเขาออกไปอย่างไร้เกียรติที่สุด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า พวกอังกฤษและสหรัฐ คือ ผู้ที่ชักจูงมูฮัมหมัด เรซา ปาห์เลวีให้เข้ามา และในทางตรงกันข้าม เขาก็ทำให้ประเทศชาติต้องรับใช้พวกเหล่านั้น แต่ทว่าการปฏิวัติอิสลาม ได้ทำให้อิหร่านที่มีเกียรติได้หลุดออกจากการถูกเหยียบย่ำของมนุษย์ที่ต่ำต้อยและเป็นผู้กดขี่ และในขณะนี้ หากว่ามีผู้ใดก็ตามที่ต้องการบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการปฏิวัติแล้วละก็ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้อภัยกับเขาด้วยกระนั้นหรือ?

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจะต้องมีจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลามร่วมอยู่ด้วย โดยกล่าวเสริมว่า “จะต้องมีการตัดสินใจโดยปราศความหวาดกลัวและไม่มีการอนุรักษ์นิยม ขณะที่เมื่อมีการกำหนดที่ชัดเจนก็จะต้องมีการดำเนินการที่จำเป็น ไม่ใช่เป็นการแสดง แต่จะต้องเป็นความจริง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวเสริมอีกว่า “แน่นอนว่าการตัดสินใจและการดำเนินการของการปฏิวัติ มิได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรอบรู้ เพราะว่าการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรอบรู้นั้นคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณในการปฏิวัติอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ ยังได้กล่าวถึงคำตักเตือนทางด้านการศึกษา องค์กรการวิจัยและการวางแบบแผนของการศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวเสริมว่า “แบบหลักสูตรการเรียนการสอนขององค์กรนี้จะต้องเหมาะสมกับเอกสารในการพัฒนาฉบับนี้”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงการกำหนดเวลา 12 ชั่วโมง ในการปรับปรุงตำราการเรียนการสอนที่ให้เข้ากับเอกสารในการพัฒนา โดยกล่าวว่า “จะต้องมีความรวดเร็วและจริงจัง ในเวลาอันสั้น เพราะว่าในวันนี้ ทุกชั่วโมงนั้นคือความสำคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การจัดลำดับความสำคัญ ความเหมาะสมและความถูกต้องของสารต่างๆและวิทยาการของการปฏิวัติอิสลามในตำราการเรียนการสอน คือ ความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “องค์กรการวิจัยและการวางแบบแผนจะต้องมีความเพียงพอทางด้านมนุษย์ที่มีความรอบรู้และมีความคิดสร้างสรร เป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อศาสนา ทั้งยังเป็นนักการปฏิวัติอีกด้วย”

การเพิ่มจำนวนของนักศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยชะฮีด รอญาอี  คือ อีกข้อเสนอแนะหนึ่งของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ในสถานศึกษาเหล่านี้ จะต้องมีบรรดาครูที่ได้รับการอบรมทางศาสนา มีความยำเกรงและเป็นนักการปฏิวัติที่แท้จริงด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า โรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการอบรมนักอัจฉริยบุคคลของประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และท่านได้เน้นถึงการสร้างความแข็งแกร่งของโรงเรียนเหล่านี้ โดยกล่าวว่า “จะต้องมีการรักษาสถานภาพของอิหร่านในการแข่งขันโอลิมปิกสากล และจะต้องมีการชดเชยจากการลดอันดับของประเทศในด้านต่างๆของการแข่งขันโอลิมปิก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกซ์ เคมีและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งประชาชาติก็จะต้องมีความภาคภูมิใจต่อการแข่งขันโอลิมปิกของเยาวชนในการจัดอันดับของโลก”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้ชี้ถึงข้อแนะนำของท่านเกี่ยวกับการมีพลังและการมีชีวิตชีวาในสภาพแวดล้อมของนักเรียน โดยกล่าวว่า”แน่นอนว่าบางคนได้เข้าใจผิดและผิวเผินต่อประเด็นนี้ การมีพลังและการมีชีวิตชีวา หมายถึง การวางแบบแผนในการกีฬาหรือโปรแกรมพิเศษอื่นๆที่เป็นการดึงดูงเยาวชนที่มีแรงจูงใจและมีพลัง อีกทั้งยังเป็นความหวังทางการศึกษาและการทำงาน”

 ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่อบางโปรแกรมของบางโรงเรียนด้วยกับข้ออ้างในการมีพลังและมีชีวิตชีวา โดยกล่าวเสริมว่า “บางทีกระแสกดดันของการเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษา ที่จะต้องมีการตอบรับในการสอบเอนทรานซ์หรือการได้รับในอันดับที่สูง ซึ่งจะทำให้เยาวชนนั้นต้องรู้สึกหดหู่และซึมเศร้า และจะต้องมีการสรรหาวิธีการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้”

การมีความคิดและการตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรณีการสอบเอนทรานซ์ คือ อีกหนึ่งข้อแนะนำของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้บอกว่า มีที่นั่งที่ว่างอยู่ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นจะต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับในการมีสอบเอนทรานซ์หรือไม่มีการสอบ ความต่อเนื่องในสภาพเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามการตัดสินใจอันนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สำนักงานการปกครอง คือ ภาคส่วนที่สำคัญอย่างมากของกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านรู้สึกปลื้มปิติในการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยกล่าวเสริมว่า “แน่นอนว่า ในโครงสร้างนี้นั้น ยังมีข้อบกพร่องในทรัพยากรมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกับแรงจูงใจและทรัพยากรทางการเงินที่รัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติ จะต้องมีการติดตามเพื่อที่จะทำให้สำนักงานการปกครองเกิดขึ้นด้วยกับความหมายที่แท้จริง”

ต่อมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญสองประการเกี่ยวกับการดำรงชีพของครูและสถานภาพของนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นว่า “บรรดาครูผู้ที่มีเกียรติยิ่ง คือ ผู้ที่ประเสริฐที่มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ซึ่งจะต้องมีการรักษาเกียรติในการดำรงชีพของพวกเขาด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึงการฉวยโอกาสของบางหน่วยงานทางการเมืองหรือพวกต่างชาติในประเด็นการดำรงชีพของครูทั้งหลาย โดยกล่าวว่า “พวกเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากจุดด้อยอันนี้เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของตน หากเราไม่คำนึงถึงการฉวยโอกาสนี้ ก็จะต้องมีดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของบรรดาครูทั้งหลายในสภาพที่มีการรักษาเกียรติของพวกเขา”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวถึงบรรดานักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่า “นักเรียนเหล่านี้จะต้องไม่ปล่อยให้การศึกษาของพวกเขานั้นล่าช้า และเช่นกันจะต้องมีการสร้างโรงเรียนด้วยกับความเพียรพยายามของรัฐบาลและประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือของผู้ร่วมบริจาคใจกุศลในการซ่อมแซมและการสร้างโรงเรียน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังถือว่า ความเป็นเท็จของคำพูดที่ว่าความรู้นั้นขัดแย้งกับศาสนา คือ ความภาคภูมิใจของหน่วยงานทางวิชาการและระบอบการศึกษา โดยกล่าวเสริมว่า ชาติมหาอำนาจวัตถุนิยมของโลก เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้พยายามที่ทำให้ศาสนานั้นต้องขัดแย้งกับวิชาการ แต่สาธารณรัฐอิสลามได้ชูธงชัยของศาสนาในโลกและได้ทำให้ประเทศนั้นมีความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งได้เป็นหนึ่งในประเทศต่างๆที่ก้าวหน้าด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการของบรรดานักวิจัย นักคิด นักวิชาการ ที่ส่วนมากนั้นเป็นเยาวชนและมีความเคร่งครัดต่อศาสนาหลายพันคนของประเทศ โดยกล่าวเสริมว่า “บรรดานักอัจฉริยบุคคลเหล่านี้ ด้วยกับการมีอัตลักษณ์ของอิหร่านที่มีความภาคภูมิใจ อัตลักษณ์ทางศาสนาและอิสลาม ซึ่งพวกเขากำลังสนใจในการเรียนการสอน การประดิษนวัตกรรมที่ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ ฉะนั้นจะต้องทำให้การขับเคลื่อนนี้เต็มไปด้วยกับการมีพลังและมีอำนาจอย่างต่อเนื่อง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การมีความชำนาญของยุวชนและเยาวชนชาวอิหร่านที่ได้เปลี่ยนจากทฤษฎีมาเป็นการปฏิบัติ คือ ความสำคัญอย่างมากและมีสิริมงคลอย่างยิ่ง โดยกล่าวว่า “จะต้องมีความเริ่มต้นในการมีความชำนาญจากโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งยังต้องมีการติดตามผลอีกด้วย”

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในส่วนสุดท้ายของคำพูดของท่าน โดยได้กล่าวถึงการวางแผนในการทำสงครามของศัตรูและการโจมตีของพวกเขาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การแทรกซึมทางด้านหน่วยข่าวกรอง และการสร้างความเสียหายทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ และกล่าวเสริมว่า “ สหรัฐฯและรัฐเถื่อนไซออนิสต์ กำลังวางแผนและมีดำเนินการในทุกๆด้าน แน่นอนว่านี้ไม่ได้เฉพาะกับรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ได้กระทำการแบบนี้มาแล้ว ด้วยกับการสวมถุงมือด้วยผ้ากำมะหยี่ แต่ทว่าความช่วยเหลือของประธานาธิบดีของสหรัฐคนปัจจุบันต่อเรา ก็คือ การถอดถุงมือคู่นี้ จนทำให้ทั้งหมดทุกคนได้เห็นในสิ่งที่ปกปิดอยู่ในถุงมือคู่นี้ของสหรัฐนั่นเอง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นอีกว่า “ในการเผชิญหน้ากับการวางแผนของการทำสงครามของศัตรูในการต่อต้านกับประชาชาติอิหร่าน ประชาชาตินั้นก็จะต้องมีการวางแผนในการทำสงครามด้วยเช่นกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคน ประชาชนทุกคน บุคคลที่มีความสามารถและนักอัจฉริยบุคคลในทุกๆด้าน จะต้องรู้สึกถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ภาคสนามอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “ในภายนอก จะเห็นได้ว่าศัตรูนั้นไม่มีการเตรียมพร้อมในการทำสงครามหรอก แต่ทหารทั้งหลายของเราก็จะต้องมีความระมัดระวังอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การรักษาเอกภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความจำเป็นอย่างมาก โดยท่านได้เน้นว่า “ทุกๆคนจะต้องมีความระมัดระวัง โดยที่จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ เพราะว่าการมีอำนาจของประชาชาตินั้นขึ้นอยู่กับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนทุกคน กลุ่มต่างๆทางสังคม เผ่าพันธุ์ต่างๆ และความเป็นเอกภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับประชาชน”

 ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า ด้วยกับพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า จะทำให้แผนการร้าย การดำเนินการของศัตรู  แม้ว่าจะมีการโฆษณาชวนเชื่ออย่างกว้างขวางก็ตาม ในการดึงดูดหัวใจทั้งหลาย การผสมปนเปต่างๆนั้นต้องจบลงด้วยกับความเสียหายของเขาเอง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้เน้นว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเยาวชนที่มีเกียรติของอิหร่านที่มีความภูมิใจ จะเห็นถึงความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาและการยอมจำนนของรัฐเถื่อนไซออนิสต์ และการมีเกียรติและความยิ่งใหญ่สูงสุดของประชาชาติอิหร่าน”

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม นายบัฏฮาอี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการและรูปแบบแผนของกระทรวงว่าการนี้โดยเฉพาะในการดำเนินงานตามเอกสารในการพัฒนาทางศึกษา การแนะนำเอกสารในการพัฒนาในโครงสร้างของระบอบการศึกษา การขยายความยุติธรรมทางการศึกษา การจัดอันดับความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพของโรงเรียนของรัฐและการหลีกเลี่ยงจากการแบ่งชนชั้นวรรณะทางการศึกษา รวมทั้งความพยายามในการปรับปรุงปริมาณและการเพิ่มคุณภาพของมหาวิทยาลัยครู”

 

700 /