สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการเป็นชะฮีดของนักวิชาการด้านนิวเคลียร์ดร.มุฮ์ซิน ฟัครีซาเด

เนื่องจากการเป็นชะฮีดของนักวิชาการด้านนิวเคลียร์

 

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีและเสียใจในการสูญเสียนักวิชาการชื่อดังและเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และการป้องกันประเทศ ด็อกเตอร์ มุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์  โดยท่านผู้นำได้เน้นย้ำว่า “จำเป็นที่จะต้องลงโทษผู้ก่อเหตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ และยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินตามเจตนารมณ์จากความเพียรพยายามทางวิชาการและนวัตกรรมของชะฮีดผู้นี้ต่อไปอีกด้วย”

เนื้อหาของสาส์น มีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณียิ่งเสมอ

 

นักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์และการป้องกันประเทศคนสำคัญของประเทศ ด็อกเตอร์ มุฮ์ซิน ฟัครีซาเดห์ ได้ถูกลอบสังหารโดยน้ำมือของเหล่าสมุนรับจ้างผู้ก่ออาชญากรรมอย่างโหดเหี้ยม

 เขานั้นเป็นดั่งองค์ประกอบทางวิชาการที่ไม่เสมอเหมือนผู้ใด ทั้งได้เสียสละชีวิตอันมีเกียรติและทรงคุณค่าในแนวทางของพระเจ้าด้วยกับความเพียรพยายามทางวิชาการอันยิ่งใหญ่และความยั่งยืน และฐานะภาพอันสูงสุดในการเป็นชะฮีดของเขา คือ รางวัลอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสองประเด็นที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังในการดำเนินการของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประการแรก การติดตามอาชญากรรมนี้และการลงโทษขั้นเด็ดขาดต่อผู้ที่กระทำความผิดและผู้ที่บ่งการ และประการที่สอง การดำเนินตามเจตนารมณ์จากความเพียรพยายามทางวิชาการและนวัตกรรมของชะฮีดผู้นี้ ในทุกภาคส่วนที่เขานั้นมีส่วนร่วม 

ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่มีเกียรติของเขาและสังคมแห่งวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งบรรดาเพื่อนร่วมงานและนิสิตนักศึกษาในสาขาต่างๆ เนื่องจากการเป็นชะฮีดของเขาและขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเขาและขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานฐานันดรอันสูงสูงให้กับเขาด้วยเทอญ

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

8 ออซัร 1399

ตรงกับ 28 พฤศจิกายน 2563

 

700 /