สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นท่านผู้นำสูงสุดเนื่องในการได้รับชัยชนะของขบวนการต่อสู้เพื่อปาเลสไตน์

การทดสอบนี้ ทำให้ประชาชาติปาเลสไตน์ได้รับความภาคภูมิใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวแสดงความยินดีด้วยการส่งสาส์นเนื่องในการได้รับชัยชนะของบรรดาขบวนการต่อสู้เพื่อปาเลสไตน์ในสงคราม 12 วัน เหนือรัฐเถื่อนไซออนิสต์

สาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณี พระผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ

 

ขอความศานติพึงมีแด่ประชาชาติปาเลสไตน์ที่เข้มแข็งและผู้ถูกกดขี่ข่มเหง

ขอความศานติพึงมีแด่บรรดาเยาวชน ผู้กล้าหาญและผู้มีศักดิ์ศรีแห่งปาเลสไตน์

ขอความศานติพึงมีแด่ประชาชนชาวกาซ่า ผู้เป็นวีรบุรุษในการต่อสู้อย่างหาญกล้า

ขอความศานติพึงมีแด่ขบวนการต่อสู้ฮามาสและขบวนการต่อสู้ญิฮาด รวมทั้งกลุ่มขบวนการต่อสู้และกลุ่มการเมืองทั้งหมดในปาเลสไตน์

ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยเกียรติยศและอานุภาพของพระองค์ จากการช่วยเหลือของพระองค์ที่ได้ทรงประทานให้แด่บรรดานักต่อสู้ชาวปาเลสไตน์ และข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ ผู้ทรงมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความนิ่งสงบและความมั่นใจให้กับบรรดาครอบครัวของชะฮีดทั้งหลายที่หัวใจของพวกเขานั้นได้รับความเจ็บปวด ความเมตตาและการแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาชะฮีด และขอพระองค์ทรงเยียวยารักษาให้กับบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับชัยชนะของชาวปาเลสไตน์เหนือรัฐเถื่อนไซออนิสต์ ผู้เป็นอาชญากร

การทดสอบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ทำให้ประชาชาติปาเลสไตน์ได้รับความภาคภูมิใจ ขณะที่ศัตรูที่ดุร้ายและมีคุณลักษณะเยี่ยงสุนัขป่าได้จำแนกอย่างถูกต้องแล้วว่า เขานั้นไร้ความสามารถในการเผชิญหน้ากับการยืนหยัดต่อสู้ที่เป็นเอกภาพของประชาชาติปาเลสไตน์ ซึ่งจากการทดสอบในความร่วมมือกันระหว่างประชาชนชาวอัลกุดส์ (กรุงเยรูซาเล็ม) ชาวเวสต์แบงก์ ชาวฉนวนกาซ่า และชาวดินแดนที่ถูกยึดครองในปี1948 และผู้ที่อาศัยในค่ายผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ ได้แสดงให้เห็นถึง อนาคตอันสดใสของชาวปาเลสไตน์

ในช่วง 12 วันที่ผ่านมานี้ ระบอบอันธพาลได้ก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ ซึ่งโดยส่วนมากอยู่ในเขตฉนวนกาซ่า และได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงที่ว่า เนื่องจากพวกเขาไร้ความสามารถในการเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่เป็นเอกภาพของชาวปาเลสไตน์ พวกเขาจึงแสดงพฤติกรรมที่น่าอับอายอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นการปลุกระดมความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วโลกให้ทำการต่อต้านตัวเองและยังทำให้ตัวเองและรัฐบาลชาติตะวันตก ผู้ที่สนับสนุนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานั้น ได้กลายเป็นอาชญากรที่น่ารังเกียจไปมากกว่าเดิม ทั้งการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่องและการเรียกร้องให้มีการหยุดยิง ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ในทั้งสองกรณีของพวกเขา ซึ่งพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ 

รัฐเถื่อนไซออนิสต์ที่ชั่วร้าย จะยิ่งอ่อนแอลงยิ่งไปมากกว่านี้ ขณะที่บรรดาเยาวชนชาวปาเลสไตน์นั้นมีความพร้อมและขบวนการต่อสู้ญิฮาด อันทรงคุณค่า ได้แสดงถึงความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มของจำนวนกองกำลังในการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ประชาชาติปาเลสไตน์นั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน ขณะที่ศัตรู ผู้ปล้นสะดม ก็ยิ่งไร้ความสามารถและอ่อนแอลงยิ่งขึ้นไปในแต่ละวัน

ระยะเวลาของการเริ่มต้นและการยุติในการสู้รบนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของขบวนการต่อสู้ญิฮาดและผู้นำทางการเมืองชาวปาเลสไตน์ แต่ทว่า การเตรียมพร้อมและการเข้าร่วมในการต่อสู้อย่างแข็งแกร่งของชาวปาเลสไตน์มิได้หยุดชะงักลงแต่เพียงนี้

จากประสบการณ์ของหมู่บ้านอัชชัยค์ญัรรอห์ในการยืนหยัดต่อสู้กับความกดขี่ของรัฐเถื่อนไซออนิสต์และเหล่าบริวาร ผู้ตั้งถิ่นฐาน จะต้องเป็นข้อปฏิบัติตลอดไปสำหรับชาวปาเลสไตน์ผู้ที่มีศักดิ์ศรีและข้าพเจ้าจะต้องขอกล่าวสดุดีต่อความกล้าหาญของประชาชนชาวหมู่บ้านอัชชัยค์รอห์ มา ณ ที่นี้ด้วย

โลกอิสลามนั้น มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทางศาสนาต่อประเด็นปาเลสไตน์ เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองและประสบการณ์ของระบบการปกครองก็ได้ยืนยันถึงหลักการทางศาสนบัญญัตินี้ด้วยเช่นกัน และบรรดารัฐบาลประเทศอิสลาม จะต้องเข้าสู่ภาคสนามอย่างซื่อสัตย์ในการสนับสนุนต่อประชาชาติปาเลสไตน์ ไม่ว่า จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางทหาร และการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความต้องการที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการบูรณะ การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน โครงสร้างต่างๆ ที่ถูกทำลายล้างในฉนวนกาซ่า

การตอบรับในข้อเรียกร้องและการติดตามผลของประชาชาติทั้งหลาย คือ การสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ทางศาสนาและการเมือง ซึ่งประชาชาติอิสลาม จะต้องเรียกร้องให้มีการปฏิบัติหน้าที่อันนี้จากรัฐบาลของตนและประชาชาติทั้งหลายก็จะให้การสนับสนุนทางการเงินและการเมืองตามความสามารถของพวกเขาด้วยเช่นกัน

และภารกิจที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง คือ การติดตามผลจากการลงโทษของรัฐบาลไซออนิสต์ผู้ก่อการร้ายและผู้สังหารโหด เนื่องด้วยสามัญสำนึกทั้งหมดนั้นบ่งบอกว่า การก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่ในการสังหารเด็กและสตรีชาวปาเลสไตน์ในช่วง 12  วันที่ผ่านมานี้ ไม่ควรที่จะถูกปล่อยโดยปราศจากการลงโทษแต่อย่างใด และทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับรัฐเถื่อนไซออนิสต์และนายเนทันยาฮู ผู้เป็นอาชญากร จะต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษโดยศาลระหว่างประเทศอย่างเป็นอิสระ และสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นด้วยพลังและอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ขณะที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้พิชิตในทุกๆกิจการของพระองค์

 

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2021

ตรงกับ วันที่ 9 เชาวาล 1442

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

 

700 /