สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ผู้นำสูงสุดการ ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องการจากไปของอยาตุลลฮ์ซัยยิดมุฮัมมัด ซะอีด ฮะกีม

ส่งสาส์นแสดงความเสียใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องในการจากไปของ อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮัจญ์ ซัยยิด มุฮัมมัด ซะอีด ฮะกีม ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในบรรดามัรญิอ์ตักลีด ในเมืองนะญัฟ อัชร็อฟ

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่งเสมอ

เนื่องในการจากไปของผู้รู้ นักวิจัย มัรฮูม อยาตุลลอฮ์ ออกอ ฮัจญ์ ซัยยิด มุฮัมมัด ซะอีด ฮะกีม (ขอพระองค์ทรงเมตตาท่าน) 

ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวแสดงความเสียใจต่อสถาบันศาสนาอันยิ่งใหญ่แห่งนะญัฟ บรรดามัรญิอ์ ตักลีด และบรรดาผู้รู้ ผู้สูงส่ง ตลอดจนครอบครัวอันทรงเกียรติ ฏอบาฏอบาอี โดยเฉพาะ บรรดาบุตรและญาติทั้งหลายของท่าน

ท่านคือ หนึ่งในบรรดามัรญิอ์ ตักลีด ที่มีการประพันธ์อันทรงคุณค่าในด้านนิติศาสตร์อิสลามและหลักอุซูล(พื้นฐานนิติศาสตร์)

ทั้งนี้ การจากไปของท่านนั้น ได้ทำให้เกิดการสูญเสียทางวิชาการสำหรับสถาบันศาสนา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอความพอพระทัยของอัลลอฮ์ จงประสบแด่ท่านด้วยเถิด

 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี

13 ชะฮ์เรวัร 1400

4 กันยายน 2021

700 /