สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

วันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกจากการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์

“เลือดอันบริสุทธิ์ของบรรดาชะฮีดคือความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลาม"

 ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในวันแห่งการเทอดเกียรติบรรดาชะฮีดและบรรดาทหารผ่านศึกในช่วงการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ โดยท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ชุกรี ผู้แทนวะลียุลฟะกีฮ์ประจำมูลนิธิชะฮีดและกิจการทหารผ่านศึก ได้อ่านสาส์นดังกล่าวในกุลซอรบรรดาชะฮีด ณ เบเฮชเตซะฮ์รอ กรุงเตหะราน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

สัปดาห์แห่งการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์ ถูกประดับประดาด้วยนามและการรำลึกถึงบรรดาชะฮีด ผู้สูงส่ง ทั้งการเสียสละอันบริสุทธิ์ใจของพวกเขาและการเสียสละอื่นๆ ถือเป็นของขวัญแห่งชัยชนะที่มอบให้กับประชาชาติอิหร่านและเลือดอันบริสุทธิ์ของพวกเขา คือ ความชอบธรรมของสาธารณรัฐอิสลามที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

บทเรียนอันยิ่งใหญ่นี้ เป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละ ไม่ว่าในสถานที่ใดก็ตามที่มีความบริสุทธิ์ใจ ที่นั่นย่อมมีชัยชนะและความภาคภูมิใจ

และประชาชาติอิหร่าน จะไม่มีวันลืมการรำลึกอันทรงเกียรตินี้อย่างแน่นอน หากพระเจ้าทรงประสงค์ 

ขอความสันติพึงมีแด่บรรดาชะฮีด ผู้ที่แสวงหาความเป็นชะฮีด และบรรดาทหารผ่านศึกทั้งหมด รวมทั้งผู้นำของพวกเขานั่นคือ ท่านอิมามโคมัยนี ผู้ล่วงลับ 

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

1 เมฮ์ร 1400

ตรงกับ 23 กันยายน 2021

 

700 /