สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ประกาศอภัยโทษและลดโทษให้กับบรรดานักโทษทั่วประเทศหลายร้อยคน

เนื่องในวโรกาสครบรอบปีแห่งชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของการปฏิวัติอิสลาม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตอบอนุมัติที่จะให้อภัยโทษและการลดโทษบรรดานักโทษทั้ง 388 คน ในคดีความทั่วไปและคดีความที่เกี่ยวข้องการปฏิวัติอิสลาม ในตุลาการกองทัพบกและการลงโทษของรัฐบาล

ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ฆุลาม ฮุเซน มุฮ์ซินี เอเจห์อี ประธานตุลาการสูงสุด ได้เขียนจดหมายถึงผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เพื่อขออภัยโทษและการลดหย่อนผ่อนโทษให้บรรดานักโทษจำนวน 388 คน ซึ่งถูกกำหนดโดยสำนักงานนิรโทษกรรมตุลาการสูงสุด  เนื่องจากการครบรอบปีแห่งชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของการปฏิวัติอิสลาม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี จึงขอประกาศอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวตามหลักการข้อที่ 11 ของมาตรา 110 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

700 /