สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

สาส์นแสดงความเสียใจ เนื่องจากการจากไปของฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีน มุฮัมมะดีย์ เรย์ ชะฮ์รีย

สาส์นแสดงความเสียใจ ฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีน มุฮัมมะดีย์ เรย์ ชะฮ์รีย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจเนื่องจากการจากไปของฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน มุฮัมมะดีย์ เรย์ ชะฮ์รีย์

โดยเนื้อหาของสาส์นของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พระผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่งเสมอ

ด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการจากไปของนักวิชาการ นักต่อสู้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน มุฮัมมะดีย์ เรย์ ชะฮ์รีย์ ต่อผู้ที่ตระหนักในตักวา(ความยําเกรง) การมีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ และการยืนหยัดต่อสู้ของนักการศาสนาท่านนี้ ที่เข้าร่วมอยู่บนเส้นทางกับการปฏิวัติอิสลามมาโดยตลอด

การสูญเสียนักวิชาการอิสลามท่านนี้ ถือเป็นความขมขื่นและความเศร้าโศกอย่างมาก 

นักการศาสนา ผู้ทรงธรรม ท่านนี้ได้ฝากผลงานอันหลากหลายจากการทุ่มเท ความพยายามทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม การปฏิวัติอิสลาม การเมืองและการบริหาร เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และความจริงใจ นับเป็นบุคลิกภาพที่หาได้ยากอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าประจักษ์ในความดีงามและความยําเกรงในตัวท่านผู้นี้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และข้าพเจ้าหวังว่า ผลงานที่เป็นเสบียงอันทรงคุณค่านี้ จะมีผลให้ท่านได้รับความเมตตา การได้รับการอภัยโทษ และยกฐานันดรอันสูงส่งให้แก่ท่านด้วยเถิด

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบุตรทั้งหลาย ผู้ทรงเกียรติ สมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน บรรดาสานุศิษย์ และผู้ที่มีความรักความผูกพันกับท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอความสันติพึงมีแด่ปวงบ่าว ผู้ทรงธรรมของอัลลอฮ์

ซัยยิดอะลี คาเมเนอี 

2 ฟัรวัรดีน 1401 (22 มีนาคม 2022)

 

700 /