สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ประธานองค์กรการเผยเเผ่อิสลามพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติ

ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อผลิตแนวคิดใหม่ต่อสังคม

ประธานองค์กรการเผยแผ่อิสลาม พร้อมคณะผู้บริหารและสถาบันศิลปะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า การผลิตและการนำเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมบนพื้นฐานของแนวคิดใหม่ และการคำนึงถึงข้อกำหนดทางสังคมและวัฒนธรรมของการเผยแพร่ ท่ามกลางความหวาดกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ เป็นภารกิจที่สำคัญ  2 ประการของหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวชื่นชมต่อการดำเนินงานอย่างดีขององค์การเผยแพร่อิสลาม โดยท่านผู้นำได้ยกหลักฐานอ้างอิงจากโองการอัลกุรอาน ถือว่า การมีความหวาดกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง การสังเกตการณ์ การควบคุมและความระมัดระวังตน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความจำเป็นและมีความต่อเนื่องของบรรดานักเคลื่อนไหวในด้านวัฒนธรรมและการเผยแพร่ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “หน่วยงานและองค์ประกอบด้านวัฒนธรรม-การเผยแพร่ จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งโดยที่ว่า จะไม่ปล่อยให้พระพจนารถของพระเจ้า คงเหลืออยู่ในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ และในบริบทนี้ เราก็จะไม่มีความหวาดกลัวจากการโต้เถียงและการใส่ร้ายป้ายสี”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ไม่ถือว่า การให้ความสนใจต่อข้อกำหนดทางสังคมในการเผยแพร่ เป็นการเพิกเฉยต่อความกริ้วโกรธของพระเจ้า โดยท่านกล่าวว่า “ภารกิจด้านทางวัฒนธรรมนั้นมีสาระที่สำคัญหลายประการที่ควรจะต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การให้ความสนใจต่อภาษาประจำชาติ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรม -การเผยแพร่ เป็นหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยท่านกล่าวว่า “ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับเยาวชน และยุวชนนั้น มีแตกต่างจากภาษาในการพูดกับผู้เพิกเฉยที่โง่เขลาหรือพวกเหล่าศัตรู ฉะนั้น จะต้องใช้ภาษาและวาจาในการสนทนาและการเผยแพร่ในประเทศอื่นๆที่มีความแตกต่างจากภารกิจทางด้านวัฒนธรรม-การเผยแพร่ในประเทศ รวมถึงทุกหน่วยงานของการปฏิวัติอิสลามด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ตลาดทางความคิดและการมีผลงานใหม่ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก่อให้ความรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ โดยท่านกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลาย จะต้องขับเคลื่อนจากการผลิตแนวคิดใหม่ๆ การแปรรูปความคิดเหล่านั้น และการเปลี่ยนให้เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยการบรรจุอย่างดีให้กับตลาดที่เต็มไปด้วยลูกค้า”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวแสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจกับการดำเนินการอย่างน้อยมากในประเด็นนี้ โดยท่านกล่าวว่า “องค์กรเผยแพร่และสถาบันศิลปะ มีผลงานที่ดีอย่างมากมายในสาขาต่างๆ แต่ยังถือว่าไม่เพียงพอสำหรับอายุ 40 ปี ขององค์กรนี้ ฉะนั้น จะต้องมีความพยายามและการดำเนินงานให้มากขึ้นเป็นสองเท่า”

“การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ชั้นยอด เป็นแกนหลักของหน่วยงานด้านวัฒนธรรม” “การรักษาทรัพยากรที่ดีเหล่านี้ขององค์กรการเผยแพร่ในทุกสาขา” การควบคุมและความระมัดระวังต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภารกิจทางวัฒนธรรม” ทั้งหมดเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงในการพบปะกันครั้งนี้

ในบริบทนี้ ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวว่า “แน่นอนว่า จะต้องใช้ศักยภาพของประชาชนอย่างมากที่สุด ซึ่งตัวอย่างที่ดีในประเด็นนี้ คือ การจัดมหกรรมด้านวัฒนธรรมอัมมาร ยาซิร”

“การรักษาความสดชื่น การสร้างความสุข และความพอใจให้กับประชาชน” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้นำถือว่า เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการเผยแพร่

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติต่างๆและความสำคัญของประเด็นนี้ โดยท่านกล่าวว่า “แน่นอนว่า หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนดีขึ้น พวกเขาก็จะมีความร่าเริง สดชื่น ความสุขและความพึงพอใจในระดับหนึ่ง แต่นอกเหนือจากประเด็นนี้แล้ว ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนสามารถจะทำให้ภารกิจจำนวนมากมายที่หวานชื่นเกิดขึ้นได้อีกด้วย”

ในภาคส่วนสุดท้ายของการให้โอวาทของท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้ให้คำแนะนำหลายประการด้วยกัน จากการพบปะกันครั้งนี้ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า “เรานั้นต้องการความเป็นเอกภาพระหว่างกันและกัน และการมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศ และจะต้องไม่ตกหลุมพลางของแนวคิดต่างๆนานาและควรหลีกเลี่ยงออกจากการฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยสิ้นเชิง”

“การละเว้นจากการแสดงในตู้กระจกหรือแสดงรูปร่าง และการระมัดระวังการผลิตผลงานที่มีความเป็นกลางโดยไม่มีทิศทางที่ถูกต้อง” เป็นอีกคำแนะนำประการหนึ่งของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อประธานและคณะผู้บริหารจำนวนหนึ่งขององค์กรการเผยแพร่อิสลามและสถาบันศิลปะ

ฮุจญตุลอิสลาม มุฮัมมัด กุมมี ประธานองค์กรการเผยแพร่อิสลาม ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงาน ในการพบปะกันครั้งนี้

 

ฮุจญตุลอิสลาม กุมมี  กล่าวว่า “เราได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาเยาวชน การอบรมทรัพยากรมนุษย์ และการญิฮาดตับยีน (การต่อสู้เชิงอธิบายและการแสดงออก) อย่างจริงจัง และเรากำลังพยายามดำเนินการในส่วนที่เรานั้นมีความสามารถ เพื่อที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการด้านวัฒนธรรมของสังคม ถึงแม้นว่าเราจะยังมีความอ่อนแอในบางเรื่องก็ตาม”

มุฮัมมัด ดาเดมาน  ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะ ได้กล่าวรายงานเพียงสั้นๆว่า  “เรานั้นได้พัฒนาทางวรรณกรรมและหนังสืออย่างต่อเนื่อง แต่เราพยายามที่จะมีส่วนร่วมในสาขาด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และการสื่อสารอื่นๆ ดั่งเช่น การใช้ศักยภาพอันโดดเด่นของบรรดาเยาวชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ”

 

 

 

700 /