สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนมาซประจำปีแห่งชาติ ครั้งที่ 29

อัพโหลดอัลบั่ม:

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนมาซประจำปีแห่งชาติ ครั้งที่ 29

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนมาซประจำปีแห่งชาติ ครั้งที่ 29
ดาวน์โหลด

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนมาซประจำปีแห่งชาติ ครั้งที่ 29

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ส่งสาส์นเนื่องในการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับนมาซประจำปีแห่งชาติ ครั้งที่ 29
ดาวน์โหลด